Kontaktfamilier for flygtninge

Kontaktfamilier for flygtninge2017-05-26T08:38:38+00:00

Kontaktfamilier for flygtninge

familie_300_200

Måske er du og din familie kommet til Silkeborg som flygtninge. Og måske vil I gerne tilknyttes en dansk familie, der kan hjælpe jer med at blive en del af det danske samfund.

I kan mødes hos jer og hos den danske familie. I kan spise sammen og fortælle hinanden om jeres kultur og traditioner, eller I kan nyde den flotte natur sammen.

Kontaktfamilien kan også hjælpe jer med:

  • forskellige praktiske ting
  • sprog og breve
  • hvordan man bruger biblioteket, bybussen, svømmehallen.
  • hvilke aktivitetsmuligheder lokalområdet rummer.
  • hvor man kan handle billigst ind, går på cafe o.l.
  • hvor der er kulturelle arrangementer eller kunstudstillinger
  • ideer til hvordan I kan blive engagerede i lokalsamfundet f.eks. som frivillige i sport, boligforening, kirke, daginstitution mm.

Kontakt

Skriv til: Ulla Kristensen
6186 5844

Vi samarbejder
med

 Kirkenes Sociale Arbejde