Personprofil til præst i Silkeborg Oasekirke

Personprofil til præst i Silkeborg Oasekirke 2017-12-21T13:34:06+00:00

Præst med fokus på diakoni og fællesskab i Silkeborg Oasekirke

I Silkeborg Oasekirke har vi de seneste 10 år haft fokus på diakoni og har gennem dette arbejde fået kontakt med mange forskellige mennesker.

Som nogle af de konkrete tiltag kan nævnes:

 • Fællesspisning en fredag i måneden, hvor der kommer 100-130 mennesker i kirken til spisning, fællesskab, forkyndelse, forbøn og aktiviteter for børnene.
 • 60 mennesker fra familier, der måske ellers ikke har mulighed for at tage på sommerferie, deltager sammen med resten af kirken på SommerOase.
 • Fællesskabsklynge hver anden tirsdag, hvor ca. 40 mennesker mødes til undervisning, lovsang og bøn, heraf er ca. halvdelen folk, vi har kontakt med gennem diakoni.
 • Kristendomsundervisning på arabisk en gang om måneden med deltagelse af 6-12 flygtninge.
 • Kvindecafé med mulighed for fællesskab, rådgivning og personlig støtte (åbnede september 2017). Her kommer 20-25 kvinder.
 • Trosundervisning med mulighed for trosbekræftelse til en gudstjeneste
 • Dåb af flygtninge

Gennem diakonien har kirken personlig kontakt med ca. 200 mennesker og perifer kontakt med mange flere. Nogle kommer jævnligt til arrangementer i vores kirke. Andre besøger vi eller hjælper i deres hjem. Nogle har en medvandrer eller kontaktfamilie fra kirken.

Silkeborg Oasekirke har ca. 200 voksne og 150 børn som medlemmer. Det er overvældende for os, at Gud har sendt alle disse mennesker til os.

Vi ønsker ikke en kirke, som er delt op i en diakonidel og en søndagsmenighed. Vi vil gerne, at diakoni er en hel naturlig del af HELE kirken. Vi ønsker at skabe fællesskaber, som er en skøn blanding af mennesker fra alle kirkens områder. Vi ønsker at skabe fællesskaber, som er Kristi legeme, hvor fællesskab, tilhørsforhold, omsorg og ikke mindst evangeliet er i centrum.

Vi søger en præst, som kan stå i spidsen for dette arbejde.

Personprofil til nyopslået præstestilling ved Silkeborg Oasekirke

Præst med fokus på diakoni og fællesskaber

Kvalifikationer

 • Gerne en teologisk uddannelse
 • Modig og visionær med lyst til at gå nye veje for at skabe fællesskaber, der understøtter, at kirken er kirke for ALLE
 • Brænder for diakoni
 • Lederpotentiale og erfaring med at lede og motivere andre
 • Tværkulturel åbenhed
 • Blik for kirkefællesskabers betydning og erfaring med at lede fællesskaber
 • Dygtig og inspirerende forkynder

Åndelig profil:

 • Teologisk velfunderet på evangelisk-luthersk grundlag
 • Kender til Helligåndens kraft og udrustning og kan bruge det som en naturlig del af tjenesten
 • Brænder for at række evangeliet til mennesker til tro og efterfølgelse
 • Evangelist som med frimodighed kalder til tro
 • Kan prædike ved gudstjenester

Personlige egenskaber

 • Personlig og åndelig modenhed og bærer af en sund karakter
 • Tillidsvækkende blandt mange forskellige mennesker
 • Evne til med følelsesmæssig intelligens at kunne navigere blandt forskellige mennesketyper og i menneskelige dilemmaer
 • Gode samarbejdsegenskaber
 • Evne til at lede dig selv

Vi forventer

 • At du indgår i den daglige ledelse sammen med kirkens ledende præst og lederen af diakoniområdet
 • Villighed til at arbejde med på kirkens missionale og diakonale vision og deltagelse i kirkens diakonale arbejde

Vi tilbyder:

 • En fuldtids præstestilling med løn efter aftale
 • Samarbejde med kompetent stab og menighedsråd
 • Mange engagerede frivillige
 • Et stort diakonalt og missionalt arbejde, som skal tages et skridt videre
 • At blive en del af en Kristus-centreret og visionær kirke

 

Om kirken

 • Silkeborg Oasekirke er en karismatisk evangelisk-luthersk frimenighed. Den blev oprettet i 1999 og udsprang fra et menighedsfællesskab i Silkeborg Kirke.
 • Egen kirkebygning med mange faciliteter er rammen for gudstjenester og samlinger for alle aldersgrupper i løbet af ugen. Her er også kirkekontor til stab.
 • Staben består af ansatte og frivillige og pt. er der 9 personer. Samlet timetal svarer til ca. 4 fuldtidsstillinger. Personer på stab leder forskellige tjenesteområder.

Ansættelsesprocedure

Ansøgningsfristen er den 29. januar, hvor vi skal have skriftlig ansøgning. Vi forventer at holde samtaler i uge 6. Menighedsrådet er ansættelsesudvalg. Ved samtalerne vil medarbejderrepræsentant Ulla Kristensen være til stede.

Læs tekst fra stillingsannoncen