Her er der BASIS d. 4. september 2022

Oplæg til samtale

Her kan du finde oplæg til samtale til brug i smågruppen, det lokale fællesskab – eller bare til egen stille refleksion.

Her finder du oplæg til samtale om at tage imod Helligånden. LINK

Når du/I har set oplægget kan I bruge følgende spørgsmål som oplæg til samtale. Slut af med at bede for hinanden.

Spørgsmål:
– Hvad forhindrer dig i at finde fred og tryghed hos din himmelske far?
– Tal om, hvordan Helligånden har været en hjælp for jer i livet med Gud
– Tal om, hvordan I hver især er blevet brugt af Helligånden
– Bed for hinanden om, at Gud vil omslutte jer med sin kærlighed, som fjerner trangen til at præstere
https://youtu.be/G3gQ-HKwEi8

Se denne undervisning om, hvem Helligånden er. Den varer 23 minutter.
Undervisningen er et smagsprøve af Alphas undervisningsmateriale. Dette er en undervisning om Helligånden ud af tre. 

Spørgsmål til samtale

 • Hvad tager du med dig fra oplægget? Var der noget du særligt bed mærke i, eller undrede dig over?
 • Treenigheden består af Faderen, Sønnen og Helligånden, dog har kirken historisk set fokuseret mest på Faderen og Sønnen. Kan du genkende det billede? og hvad tænker du om det?
 • Hvad mener du om Jackie’s udsagn i videoen: ”Gud ønsker, at vi skal have bløde hjerter og hårde fødder. Problemet med mange af os er, at vi har hårde hjerter og bløde fødder””

Hvis I er flere sammen, så afslut med at bede sammen. Bed f.eks. om, at Helligånden for første gang eller påny vil fylde jer. Vent, og fokuser opmærksomheden mod, at Han er til stede iblandt jer, og ønsker at betjene jer med sit nærvær.

Har du brug for at tale med en præst, så ring på 5173 1425

Se oplæg her

En del af Guds store historie 

Salme 90,1-6 

Spørgsmål 

 • Hvem har givet troen videre til dig? 
 • Vi er som støv, skriver salmisten. På den ene side er vores liv korte, og vi må være bevidste om, hvad vi gerne vil nå. På den anden side skal vi turde at planlægge og tænke langsigtet. Hvordan oplever du den spænding? Er der noget, du drømmer om at realisere/opleve med Gud, inden du dør?ß 
 • Hvad vil du gerne give videre til kirkens næste generationer? 

Med afsæt i Mikas bog 6,6-8 vil Frans lægge op til en samtale om, hvad det vil sige at vise andre godhed i hverdagen. Hvis I vil, kan I vælge at tage en “godhedschallenge” sammen – at velsigne tre personer i ugen, der følger efter BASIS-søndag.

Se vidoeoplæg her

Lovsangsledelse i stuen

Her kan du finde små videooptagelser, hvor kirkens lovsangspræst Arvid Asmussen, inviterer til lovsang og tilbedelse. Der er undertekster på videoerne, så du nemt kan synge med. Du kan bruge det alene eller sammen med andre i din familie, smågruppe eller på BASIS søndagssamlinger.

Vælg de sange du vil bruge og klik på videoen.

NOTE: Husk at skrue højt nok op på lyden, sådan det er let for alle at høre og synge med.

Hvad er BASIS søndage?

BASIS søndage er en vifte af samlinger – nogle er lokalt forankret, andre samlinger er mere henvendt til segmenter, men det er også alt det, der sker i vores hjem, og hvor vi ellers befinder os.

På BASIS søndagene er vi samlet under visionen om mere af Guds godhed – for os, iblandt os og til vores by. Vi reserverer en søndag om måneden, til at den enkelte person/familie selv kan tage et initiativ. Et initiativ ud fra det, som ligger på hjerte.

 • Måske det er at vise Guds godhed ved at besøge en ven
 • samle skrald ved den lokale skole
 • invitere naboer på en kop kaffe.
 • Reservere tid til personlig bibelstudie og bøn.
 • Nyde Guds vidunderlige natur. I

Hvordan vil du gerne bruge den?

Spørgsmål til Frans om Lokale Fællesskaber

Alle medlemmer har adgang til kirkens adresseliste. Den kan du finde ved at logge ind på hjemmesidens interne område. Har du glemt din kode, så skriv til hanne@oasekirken.dk.

Hvis I mødes for første gang, så begynd med et fokus på at lære hinanden at kende. I kan tage på picnic, gå en tur eller andet med fokus på at møde hinanden. Dernæst kan I finde nogle enkle praksisser, som hjælper jer til at møde tilbede og møde Gud sammen. Vi laver en ”hjælpepakke”, dvs. en video med lovsang og en kort prædiken, som kan afspilles. I kan også fejre nadver sammen. Når I beder sammen, kan I have et særligt fokus på jeres lokalområde. Bed om, at Guds rige må bryde igennem, hvor I lever til dagligt. Bed om Guds hjælp og velsignelse til konkrete personer, problematikker eller steder i jeres lokalmiljø. Med tiden kan I tage hul på en samtale om, hvordan I sammen kan være sendt til mennesker i jeres område ved at tjene og fortælle om Jesus.

Men tag jer god tid til at komme ind på livet af hinanden og lytte til, hvad Gud lægger jer på hjerte. Det vigtigste er ikke hastigheden, men retningen.

Der er mange fordele ved at alle i kirken samles på ét sted om søndagen – det er festligt, og vi får et indtryk af hele kirkens mangfoldighed. Men vi har også brug for at mødes i mindre sammenhænge, hvor der er bedre muligheder for at udvikle venskaber og kende hinanden godt. Det er oplagt at gøre sammen med dem, vi bor tæt på. Så er der altid nogen i nærheden, vi kan være disciple sammen med. I det lokale fællesskab kan vi være sammen om at vise Guds kærlighed til dem, vi bor iblandt og tage del i Guds mission på det sted, hvor vi allerede færdes.

Der vil formentlig være nogen, som mødes i kirkebygningen på BASIS-søndage. Hold øje med kirkens kalender for at se, hvor du kan være med. Du kan også tage kontakt til dem, der bor nærmest dig, selvom det ikke er i samme område. Finder du stadig ingen oplagte muligheder, så tag kontakt til nogen i kirken, som du kender godt. Måske kan I finde ud af noget sammen, selvom I ikke bor tæt på hinanden. Og du er altid velkommen til at skrive til frans@oasekirken.dk, hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre.

Materiale fra tidligere BASIS søndage

Hjælpepakke til søndag d. 13. februar 2022

At bo i faderens hus
BASIS-søndag, 13. februar 2022

Tekst
– Joh 14,18-21
– Lignelsen om den fortabte søn (Luk 15,11-32) kan læses som baggrundstekst

Resumé
Jesus forlod sine disciple, da han fór til himmels – men han lovede dem, at de gennem Ånden stadig ville have adgang til fællesskab med Faderen. Men for at forblive i dette kærlighedsfællesskab må vi holde fast i Jesu bud.

Spørgsmål til refleksion og samtale

Hvordan kan jeg holde Jesu bud – og ”blive boende” i Faderens hus?
Når jeg bor i Faderens hus…
– er jeg en del af en familie (kirken) – jeg bruger tid sammen med hans andre børn
– tager jeg del i familiens arbejde – jeg involverer mig i hans mission og er med til at udbrede hans rige
– stoler jeg på, at min far vil forsørge mig – jeg lægger mine behov og bekymringer frem for ham
– bruger jeg tid sammen med min far – jeg lytter til hans stemme og tager imod hans kærlighed.
– søger jeg vejledning og råd hos min far
Tal med hinanden om, hvordan dette kommer til udtryk i jeres liv.

Hvad forhindrer dig i at bo hos din himmelske far?
Bed for hinanden.
Bed særligt for enhver, som har brug for et fornyet møde med Faderen gennem Guds Ånd.

Hjælpepakke til søndag d. 9. januar 2022

”Få alle med” 

Videoandagt over Luk 2,41-52 til BASIS-søndag, 9. januar 2022

Spørgsmål til samtale 

PRINT

1) Tal om teksten

 • Hvad har det betydet for Josef og Maria at tage Jesus med til påskefejringen i Jerusalem?
 • Hvordan tror I, episoden påvirkede Josef og Maria?

2) At gøre andre til disciple

 • Hvordan kan det påvirke vores eget liv med Gud, når vi hjælper andre (børn/voksne) med at vokse i troen?
 • Til forældre: Hvordan har det været for dig at opdrage dine børn i den kristne tro? Hvilke udfordringer har du mødt? Er der noget, du har lært undervejs?

 3) Tag dem med

 • Kan man få et indblik i livet med Gud ved at dukke op i jeres fællesskab?
 • Hvordan kan børn/nye i troen få lov at smage på Guds godhed i jeres fællesskab?

Omfavn kaos

 • Hvis I har børn og unge i blandt jer – hvilke erfaringer har I gjort jer med at være et fællesskab med børn? Hvilke glæder/udfordringer giver det?
 • Hvad betyder relationer for det at give troen videre?

Hjælpepakke til søndag d. 12. december 2021

Oplæg til samtale og bøn

Print

Oplæg til samtale og bøn – BASIS-søndag, december 2021
Joh 1,14 – Ordet bliver kød 

1) Se videoen med Frans’ andagt (tager 15 min) 

2) Tal om de tre kendetegn for Jesus’ sendelse og vores sendelse: 

Troværdighed

 • Hvad gav Jesu ord troværdighed?
 • Hvad giver troværdighed til vores ord om Gud?
 • Er der noget særligt, der kan give evangeliet troværdighed i de sammenhænge, du befinder dig i til dagligt?

Ydmyghed

 • Hvordan viste Jesus ydmyghed og lydighed i sin sendelse?
 • Er der noget, du har måttet give afkald på for at følge Guds sendelse i dit liv?
 • Er du bevidst om, hvorhen eller til hvem Gud sender dig i denne fase af dit liv?

Kreativitet

 • Kan du få øje på en kreativitet i måden, Jesus var sendt på/mødte mennesker på/gjorde dem til disciple?
 • Hvad gjorde eller sagde han, som var uventet/ukonventionelt?
 • Har du set andre mennesker/fællesskaber gå nye veje for at vise mennesker Guds godhed/gøre dem til disciple af Jesus?
 • Er der en særlig målgruppe eller sag knyttet til Guds rige/Guds mission, som du brænder for?
 • Er der nogle særlige evner/resurser, du har, som han kalder dig til at bringe i spil?

3) Bed sammen

 • Bed Ånden om at styrke og indprente jeres identitet som Guds udsendinge.
 • Søg Gud for det udtryk, det kan få i dit liv nu og her at være sendt af Jesus.
 • Til fællesskaber: Søg Gud for, hvordan det ser ud for jer at være sendt sammen i en bestemt retning.

At høre fra Gud og blive ledt af ham

Her ser du modellen, som Arvid underviste ud fra ved gudstjeneste d. 28. november.

Hjælpepakke til søndag d. 14. november 2021

Hjælpepakke til søndag d. 17. oktober

Søndag d. 17. oktober er der Arvid Asmussen, der har lavet hjælpepakken, som består af en række forskellige hjælpemidler til at du kan holde BASIS derhjemme.

Du kan se Arvids oplæg på video
Du kan deltage i lovsang og synge sammen med Arvid.
Du kan selv læse manuskriptet og bruge det som springbræt til dit eget oplæg.
OG der er også spørgsmål til samtale, som du kan benytte dig af og/eller printe ud til din BASIS samling.

God søndag!

Arvids manuskript til videooplæg BASIS søndag oktober

Kongesønnens bryllup, Matt 22,1-14

I dag vil jeg læse en historie som Jesus fortalte til præsterne i Jerusalem. Han diskuterede ofte med dem om hvem Gud er og om hvem der kan få lov til at være med i Guds rige. I historien her sammenligner han Guds rige med en fest…

Matt. 22,1-14

Gud inviterer til bryllup. Det er en kærligheds-fest. Der er helt vildt mange fester og måltider i Bibelen. Jesus snakker om dem hele tiden! Og han holder os selv en hel del! Og det er aldrig en lukket fest. Jesus holder fest med dem der gerne vil!

Men invitationen afvises

 • Folk har travlt med andre ting
 • Nogle mishandler og dræber kongens tjenere

De siger NEJ

Kongen straffer morderne. Men festen aflyses ikke – andre og flere inviteres med

Festsalen fyldes og Jesus siger at der er både onde og gode mennesker. Det handler ikke om hvem de er eller hvad de har gjort. De har simpelthen bare sagt JA

Men der er faktisk 2 ting at sige JA til

 • Det ene er invitationen til festen
 • Det andet er festtøjet

Der er nemlig een, der ikke er festklædt. Og han bliver smidt ud.

Festklædningen her er et billede på retfærdighed.

I Esajas 61 står der: ”Jeg fryder mig over Herren, min sjæl jubler over min Gud. For han har klædt mig i frelsens klæder og hyllet mig i retfærdighedens kappe, som en brudgom sætter sin turban, og som bruden fæster sine smykker.”

Vi kan ikke være med her, hvis det gælder vores egen retfærdighed. Vi kan ikke bare komme i vores eget tøj. Nej, den retfærdighed vi må ”tage på” er Guds retfærdighed. Det er Gud selv der giver os festdragten. Det er hans godhed det gælder, ikke vores egen.

Helvede er at sige NEJ til Gud – til hans invitation og til det festtøj han vil gi’ os. Helvede er en dør vi selv lukker udefra.

Og selv der hvor vi først siger nej, forfølger han os med sin invitation. For hans invitation er ikke bare et flot kort, men han har faktisk på forhånd betalt den højeste pris for at vi kunne få festdragten. Han har på forhånd sagt JA til os.

Jesus gik selv ud i mørket for at redde os. I mørket byttede han med os. Han tog vores plads i mørket for at vi ku få plads i lyset. Han sagde JA til os. Han gav afkald på alt – selv sit tøj – for at vi kunne få hans festdragt. Han sagde JA til os. Et evigt JA.

Før vores JA til Gud kommer altså hans JA til os.

Guds invitation og vores ja eller nej gælder den evige fest med Gud

Men det er også en hverdags-ting… Gud inviterer dig hver dag ind i sin kærlighed, ind i hans nærvær. Og hver dag klæder han dig i sin retfærdighed, så du ikke behøver at være god nok som du er – men god nok som han er!

Gud har for altid sagt JA til dig. Til at være sammen med dig alle dine dage. Til at elske og ære dig medgang og modgang. Og vi kan give vores JA til ham.

Lad os bede sammen…

Spørgsmål til refleksion og samtale

 • Hvad lægger du mærke til i historien?
 • Hvilke spørgsmål har du til Jesus?
 • Hvorfor tror du Jesus så ofte beskriver fællesskabet med Gud som en fest?
 • Hvilke ting fylder din hverdag på en måde, så du ikke hører Guds invitation og ikke får sagt JA til ham?

Bøn

Bed for hinanden.
Om at hver enkelt må høre Gud sige sit evige JA til os.
Hvis du ikke har sagt JA til Gud – eller du oplever du skal gøre det igen – så bed denne bøn sammen:

”Far i himlen, tak for dit evige JA til mig, Tak fordi der ikke er noget der kan skille mig fra din kærlighed. Jesus, tak fordi du døde og opstod, så jeg kan få tilgivelse, helbredelse og evigt liv. Helligånd, tak fordi du fylder mig og klæder mig i frelsens klæder og i retfærdighedens kappe. Jeg siger JA til dig, Gud, og overgiver mit liv i dine stærke og kærlige hænder. I Jesu navn. Amen” 

Hjælpepakke til søndag d. 12. september

Søndag d. 12. september er der Arvid Asmussen, der har lavet hjælpepakken, som består af en række forskellige hjælpemidler til at du kan holde BASIS derhjemme.

Du kan se Arvids oplæg på video
Du kan deltage i lovsang og synge sammen med Arvid.
Du kan selv læse manuskriptet og bruge det som springbræt til dit eget oplæg.
OG der er også spørgsmål til samtale, som du kan benytte dig af og/eller printe ud til din BASIS samling.

God søndag!

Arvids manuskript til videooplæg

Glædelig søndag! I dag har vi kirke rundt omkring i Silkeborg og omegn, hvor vi samles i mindre lokale fællesskaber. Jeg håber at det er rigtig godt og hyggeligt!

Jeg hedder Arvid. Jeg er præst i SOK og jeg vil gerne dele et ord fra Bibelen med jer. Jeg har også lavet et lille ark med nogle skriftsteder og med spørgsmål til samtale i jeres gruppe (se nederst i dette dokument!)

Dagens episteltekst . (Efs. 3,13-21)

Derfor bøjer jeg mine knæ for Faderen, efter hvem hvert fædrenehus i himlene og på jorden har navn, og beder om, at han i sin herligheds rigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter og I være rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, så at I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes, til hele Guds fylde nås. Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled i evighedernes evighed! Amen

Årh det er gode vers fra Paulus! Sproget her er så overstrømmende at man – selv her med 2000 års afstand – kan mærke Paulus’ begejstring: Kristi kærlighed! at den rodfæster og grundfæster os, at den er bred, lang, høj og dyb; at den overgår al forstand; at den fylder os.

Og at det er Guds ånd, som bor i vores hjerter, der fortæller os om den kærlighed.  Det gør han først og fremmest ved at pege på Jesus. Han er Guds udtrykte billede. Han er kærligheden selv. Han elskede os indtil døden.

 • Selv om vi svigter og fornægtede ham – forlader han os aldrig
 • Selv om vi hånede ham – fordømmer han os aldrig
 • Selv om vi slog ham ihjel – frelste han os og gav os nyt liv.

For nogle af os er det her nye nyheder! Hvis du hører det her for første gang… så tillykke! Gud er ikke fjern, han er ikke ligeglad med dig. Han elsker dig og han ønsker at fylde dig med en kærlighed og et liv, der langt overgår det du kan forestille dig.

For nogle af os er det gamle nyheder! Hvis du har hørt det før… så tillykke! Gud er stadig den samme. Han elsker dig og han ønsker at fylde dig med en kærlighed og et liv, der langt overgår det du kan forestille dig.

Uanset hvad og hvem vi er, så har vi brug for HÅ til at fortælle os om det her. Så det ikke bare info, men så det er en sandhed, en virkelighed, der former og forvandler hele vores liv. Så det ikke bare er en dejlig opmuntring, men så det rodfæster og grundfæster os – dvs. så det bliver grundlæggende for hele vores liv:

Jeg er elsket af Gud.

Og så er der det med at det er Helligånden, der skal fortælle os om det.

I Bibelen er der mange forskellige billeder på hvem Helligånden er, og hvordan han virker. Og de forskellige billeder fortæller os også om Guds kærlighed. Her er ikke en fuldstændig gennemgang af hvem HÅ er og hvad han gør, men her skal det handle om vand, vind og ild.

 1. Vand. Det minder os om dåben og den kærlighed som er betingelses-løs
  1. Jesus siger: ”Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres.” Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke tager imod Guds rige ligesom et barn, kommer slet ikke ind i det.” (Mark. 10,13-16). Vi må komme som hjælpeløse børn der endnu ikke har gjort sig fortjent til kærligheden, men som elskes betingelsesløst og af Gud.
  2. Og det var selv Jesu erfaring i sin dåb, da Gud – før Jesus havde begyndt sin tjeneste – hørte ordene: ”Du er min elskede søn/datter og i dig har jeg fundet velbehag.”
  3. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I atter skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi: Abba, fader! Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. (Rom 8, 14-16) Helligånden råber i vores hjerter: ”Far mand!”. På mystisk vis har Gud på den måde forbundet sig med os.
  4. Vandet minder os også om at Helligånden renser os for alt urent. For synd.
 1. Vind. Gud ånd beskrives som en vind og det minder os om at kærligheden er trofast og at vi er helt afhængig af den.
  1. Før Gud skabte verden, står der at ”Guds ånd svævede over vandene” (1. Mos 1,2). Det er ikke sådan at HÅ var trin 3 i raketten, hvor Gud Fader kom først, så Jesus og så til sidst HÅ. Nej, HÅ er evig.
  2. Og det er heller ikke sådan at HÅ er den udvidede version af vores liv med Gud, som kun gives til de særligt kristne. Nej, hvis du har sagt ja til Gud, så har HÅ også taget bolig hos dig!
  3. Jesus siger: ”Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af Ånden”. (Joh 3,8) Gud ånd og Guds kærlighed er trofast. Den er der også når vi ikke kan se den eller mærke den
  4. Vind er også lig med luft – vi er omgivet af luft og vi trækker vejret helt uden at vi tænker over det. Sådan er det også med Helligånden og med den kærlighed han fortæller os om: Vi er helt afhængig af den. Den er selve livet for os!
 1. Ild. Guds ånd beskrives som ild, der minder os om fællesskab og om at dele kærligheden.
  1. Billedet ild kommer bl.a. fra pinsedag, hvor HÅ manifesterede sig som små flammer oven på disciplene hoveder.
  2. I denne weekend er jeg på Far-barn lejr sammen med en flok fra kirken. Vi sidder sammen med ved bålet og deler varmen og lyset fra ilden. Sådan er det også med Helligånden: Den bringer os tæt sammen. Mørket forsvinder og vi ser hinanden i lyset fra Gud.
  3. Lige som at bålet lyser op og ikke kan skjules, sådan er det også med Guds kærlighed: Vi skal ikke holde den for os selv. Kærligheden er noget vi deler.

Spørgsmål til samtale

Til de voksne:

Læs igen Efs 3,13-21. Hvad lægger du mærke til i teksten? Er der noget du ikke forstår? Eller noget du er særligt glad for?
I Bibelen beskrives Helligånden med forskellige billeder af vand, vind og ild. Hvilket af de 3 billeder taler mest til dig?
Bed for hinanden om at Helligånden må åbenbare bredden og længden og højden og dybden af Guds kærlighed

Til børnene:

Snak med børnene om Helligånden ved at bruge de 3 billeder af vand, vind og ild og gør følgende:

Helligånden er som vand, der renser

 • Gør hænderne beskidte i fx mudder
 • Vask dem helt rene

Helligånden er som vind, der altid er der selv om vi ikke kan se den

 • Gå udenfor, sut på fingeren, stik den op i luften og mærk hvor vinden kommer fra
 • Ånd på et vindue og tegn et hjerte

Helligånden er som ild, der lyser op og som vi kan dele med hinanden

 • Tænd et stearinlys i et mørkt rum og sær jer i en rundkreds rundt om det
 • Se hvordan lyset for mørket til at forsvinde, så kan se hinandens ansigter
 • Hvis I har flere stearinlys/fyrfadslys (og børnene kan styre det), så giv børnene et lys hver, som de kan give til en forældre eller søskende.

Hjælpepakke til søndag d. 9. maj 2021

Hjælpepakke til BASIS søndag i december 2020

Hjælpepakke til BASIS søndag i november 2020