Én kirke, mange steder

Vi ønsker at være én kirke, mange steder. Derfor bruger vi en søndag om måneden på at være sammen i mindre fællesskaber, lokalt der hvor vi bor, eller på anden vis.

Vi drømmer om at se nye, lokale udtryk for kirke vokse frem. Tænk, hvis der på hver BASIS-søndag aldrig var mere end få minutters transport til det nærmeste sted, hvor de lokale medlemmer af Oasekirken mødtes for at være kirke sammen? Hvad ville det betyde for fællesskabet, omsorgen for hinanden og for vores evne til at være kirke i Silkeborgområdet? 

Hvad er BASIS? 

BASIS handler om at sætte fokus på noget grundlæggende. Vi henter inspiration til BASIS fra Apostlenes Gerninger 2,42-47. Her hører vi om, hvordan de første kristne ikke bare mødtes i templet, men også i deres hjem. Ligeså ønsker vi at give plads til, at vi på BASIS-søndage mødes rundt omkring i vores hjem og i vores by – at vi mødes om BIBEL, BØNNEN, BRØDET & BARMHJERTIGHED.

Vær opmærksom på at linksene i hjælpepakken ikke er aktiveret endnu, du kan derfor først benytte hjælpepakken i weekenden.

BASIS og Corona

Når vi holder BASIS søndage er vi fortsat opmærksomme på at passe på hinanden. Dvs. vi forsøger at undlade fysisk kontakt og husker god håndhygiejne. Forsamlingsloftet på max 50 personer skal selvfølgelig overholdes.

Tips til at minimere smitte

Pladsmangel

  • Gå en tur sammen i stedet, og lad samlingen varer kortere. Måske kan I aftale, om flere fra de fremmødte kunne være værter for en BASIS søndage næste gang, og fordele jer.
  • Del jer med det samme, sådan at halvdelen bliver og den anden halvdel kører hjem til en anden af de fremmødte.

Servering:

  • Lad hver familie/enhed medbringe egen kaffe mv.
  • Hvis I samles mellem 20 og 50 mennesker og ønsker at servere kaffe/the med mere, så aftal, hvem der hælder op, inddel folk i grupper, som så har hver sit serveringsted med kander osv.

Fællessang:

  • Lad smittegrupper stå sammen (nære relationer, der deler dagligdagen med hinanden behøver ikke stå med 2 meters afstand)
  • Gå udenfor, hvor der er mere plads,
  • Lyt til musikken og undlad at synge med.

Hygiejne 

Det er selvsagt at vi i denne tid bør være opmærksomme på generel god hygiejne – også BASIS-søndage. Sørg for at der er rent og at kontaktflader, håndtag, stikkontakter mv. er tørret af. Toiletter rengjort og placér evt. køkkenrulle på badeværelse ved håndvasken i stedet for håndklæder.

Vil du holde BASIS søndag hos dig næste gang d. 8. nov? 

Ingredienser til en BASIS-søndag 

Disse fire B’er kan indgå, når vi mødes på en BASIS-søndag: 

– BIBEL. De første kristne holdt fast i “apostlenes lære”. Vi vil også være sammen om tage imod Guds livgivende ord, formidlet i Bibelen. Til hver BASIS-søndag vil der blive optaget en videoprædiken, som kan afspilles, når vi mødes. Men man kan også vælge at lade en af deltagerne prædike eller dele bibelrefleksioner. 

– BØN. De første kristne bad sammen. Vi vil møde Gud i bøn og tilbedelse. Så hiv lovsangshæfterne og guitaren frem eller saml jer om et klaver. Er det ikke muligt, kan man afspille en tekstet video med en håndfuld indspillede lovsange til den pågældende søndag. Arvid indspiller og lægger videoen ud på forhånd. 

– BRØDET. De første kristne brød brødet sammen. Ligeså vil vi her i Silkeborg mødes i hjemmene have måltids- og/eller nadverfællesskab. Vi vil sidde sammen, spise sammen, lytte, dele liv, og have fællesskab om Jesu død og opstandelse i nadveren. De eksisterende klynger kan overveje, om de skal mødes på BASIS-søndag. Er man ikke med i en klynge, lægger vi op til, at vi tager kontakt til andre medlemmer i vores forskellige bydele, landsbyer eller lokalområder og finder sammen i stuerne. 

– BARMHJERTIGHED. De første kristne elskede hinanden, og der blev løbende føjet nye til. Vi vil give plads til, at vi kan bruge tid på at vise barmhjertighed der, hvor vi er. Vi vil være sammen om at være sendt til vores område eller bydel og bede for fælles relationer i nærområdet. Vi kan også besøge det lokale plejehjem, hjælpe vores naboer med praktiske opgaver eller holde en åben vejfest. Det kræver muligvis, at vi først lærer hinanden bedre at kende. Når vi lytter, viser Ånden os, hvordan vi sammen kan række ud til vores nærmiljø.