BASIS… hvad er det?

BASIS søndage er en vifte af samlinger – nogle er lokalt forankret, andre samlinger er mere henvendt til segmenter, men det er også alt det, der sker i vores hjem, og hvor vi ellers befinder os. Se BASIS kalender her

På BASIS søndagene er vi samlet under visionen om mere af Guds godhed – for os, iblandt os og til vores by. Vi reserverer en søndag hver 6 uge, til at den enkelte person/familie selv kan tage et initiativ. Et initiativ ud fra det, som ligger på hjerte.

 • Måske det er at vise Guds godhed ved at besøge en ven
 • samle skrald ved den lokale skole
 • invitere naboer på en kop kaffe.
 • Reservere tid til personlig bibelstudie og bøn.
 • Nyde Guds vidunderlige natur. I

Hvordan vil du gerne bruge den?

Nedenfor kan du se nogle af de steder, hvor du kan finde BASIS-samlinger på næste BASIS søndag.

Hvor er der samlinger på BASIS søndage?

Oplæg til samtale

Her kan du finde oplæg til samtale til brug i smågruppen, det lokale fællesskab – eller bare til egen stille refleksion.

Basissøndag april 2024

Joh. 20,19-23

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem: »Fred være med jer!«  Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren.  Jesus sagde igen til dem: »Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer.«  Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde: »Modtag Helligånden!  Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt, nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt.«

Jesus bringer fred – både til den frygtsomme og den begejstrede
Jesus viser sine sår – beviset på sin kærlighed og det fuldbragte frelsesværk
Jesus Ånder på disciplene og siger ”modtag Helligånden”
Jesus sender os ud med tilgivelsens og befrielsens budskab

Spørgsmål til samtale:

 • Hvilken dimension bliver særlig vigtig for dig i dag?
 • Hvad længes du efter at Han møder dig med?
 • Bed for hinanden. Modtag Helligånden.

Ruth og den trofaste kærlighed.  

https://youtu.be/lnT9lBNA3_M?si=1YX_aIXR0OHwmu4h 

Ruths bog 1, 16-9
Ruth svarede: »Du må ikke tvinge mig til at forlade dig og vende tilbage. Nej, hvor du går hen, vil jeg gå, hvor du bor, vil jeg bo; dit folk er mit folk, og din Gud er min Gud.* 17 Hvor du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Herren ramme mig igen og igen: Kun døden skal skille os!« 18 Da No’omi så, at hun var fast besluttet på at følge hende, opgav hun at overtale hende, 19 og så fulgtes de ad til Betlehem.  

Mikas bog, 6,8
Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt,
hvad Herren kræver af dig:
Du skal handle retfærdigt,
vise trofast kærlighed
og årvågent vandre med din Gud. 

Spørgsmål:  

Hvem har vist dig trofast kærlighed?
– hvordan har du oplevet Guds trofaste kærlighed?
– hvilke mennesker har sat aftryk på dit liv ved at vise trofast kærlighed? 

Hvem er du særligt kaldet til at vise trofast kærlighed?
– hvornår er det let?
– hvornår er det svært? 

Se Rubens Dalsgaards oplæg til samtale her

Vi læser fra 1. Mosebog kap 45. https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/1_Mos/45

Selv de ting, der har været svære i dit liv, kan Gud bruge til hans herlighed.

 • Brug lidt tid på at se tilbage på din egen historie, især de øjeblikke i dit liv, der har været svære.
 • Kan du genkende situationer, hvor Gud har formået at bruge selv de vanskelige tider til hans herlighed?

Del med hinanden og bed for hinanden. 

 

Se Rubens Dalsgaards oplæg til samtale her: (Bemærk, du kan følge med i teksten her nedenfor)

Refleksion 

At tage imod den pagt, som Gud i Jesus har oprettet. 

 1. Søg Herren helhjertet 
 2. Omvend dig 
  • Forlad dine onde paner og modtag tilgivelse 
  • Tag imod en ny måde at tænke på 
 3. Lad dig fylde af regnen ovenfra – som ikke vender virkningsløst tilbage. 
  • Guds Ånd 
  • Guds ord 

Har du selv taget imod? 

Hvad er kaldet til dig i dag? 

Har du prøvet at række dette kald videre til dem, der ikke har taget imod? 

 • Hvad er svært/let i forhold til det? 

Esajas 55 

Kom, alle I, der tørster, kom og få vand!  

Kom, I, der ingen penge har!  

Køb korn, og spis!  

Kom og køb korn uden penge,  

vin og mælk uden betaling!*  

2 Hvorfor betaler I penge for noget, der ikke er brød,  

jeres løn for noget, der ikke mætter?  

Hør dog på mig, så skal I spise godt  

og svælge i fede retter.  

3 Vend øret til mig, og kom,  

hør på mig, så skal I leve!  

Jeg vil slutte en evig pagt med jer,  

opfylde de urokkelige løfter til David;*  

4 jeg gjorde ham til et vidne for folkene,  

til fyrste og hersker over folkene.*  

5 Du skal kalde på et folk, du ikke kender,  

et folk, der ikke kender dig, kommer løbende til dig,  

for Herren din Guds skyld,  

Israels Hellige gør dig herlig.  

6 Søg Herren, når han er at finde,  

kald på ham, når han er nær.*  

7 Den ugudelige skal forlade sin vej,  

det onde menneske sine planer  

og vende om til Herren, som vil vise ham barmhjertighed,  

tilbage til vor Gud, for han er rig på tilgivelse.*  

8 For jeres planer er ikke mine planer,  

og jeres veje er ikke mine veje,  

siger Herren;*  

9 for så højt som himlen er over jorden,  

er mine veje højt over jeres veje  

og mine planer over jeres planer.  

10 For som regnen og sneen  

falder fra himlen  

og ikke vender tilbage dertil,  

men væder jorden,  

befrugter den og får den til at spire  

og giver udsæd til den, der vil så,  

og brød til den, der vil spise,*  

11 sådan er mit ord, som udgår af min mund;  

det vender ikke virkningsløst tilbage til mig,  

men det gør min vilje  

og udfører mit ærinde.

 

Se Rubens Dalsgaards oplæg til samtale her:

Tekst: Esajas 53, 1-5 

Hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbaret?  Han skød op foran Herren som en spire,  som et rodskud af den tørre jord.  Hans skikkelse havde ingen skønhed,  vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker,  en lidelsernes mand, kendt med sygdom,  én man skjuler ansigtet for,  foragtet, vi regnede ham ikke for noget.  Men det var vore sygdomme, han tog,  det var vore lidelser, han bar;  og vi regnede ham for en, der var ramt,  slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vore overtrædelser  og knust for vore synder.  Han blev straffet, for at vi kunne få fred,  1ved hans sår blev vi helbredt. 

 

Spørgsmål til teksten:  

 • Hvad vækker denne tekst i dig? (Forundring? Taknemmelighed? Dårlig samvittighed? Forvirring?)
 • Hvorfor? 

Talen om den lidende tjener og Jesu korsdød er stadig dunkel tale for mange os – et mysterium, som vi har svært ved at få vore tanker rundt om.

 • Hvilke elementer giver mening for dig? Hvad er mere dunkelt? 

Teksten handler om Jesu stedfortrædende død og den tilgivelse og helbredelse, som den bringer.

 • Hvilken rolle spiller disse ting i dit liv? 

Refleksion over Esajas bog

Se videooplæg her

Bidder af bjergprædikenen

Vi fortsætter den udfordrende læsning af Jesu undervisning om disciplens livsstil. Vi bruger Eugene Petersons ligefremme oversættelse ”the Message”, og lader os inspirere, udfordre, og måske provokere. Hav gerne teksten foran dig og brug muligheden for at notere og understrege. Del derefter med hinanden hvad der taler til jer. Slut gerne i bøn for hinanden.

 • Se Ruben Dalsgaard oplæg på YouTube HER
 • TIP Sørg for at have printet teksten inden. Alternativt kan du følge med i teksten nedenfor

Spørgsmål til refleksion og samtale:

 • Er det noget, der særligt taler til mig i dag?
 • Kender du fristelsen til at lave teater af at gøre godt eller bede?
 • Hvad betyder det for vort bønsliv når vi forstår, at vi allerede er kendt og elsket af vores himmelske far?
 • Hvad kan fylde dig med bekymring eller stjæle din daglige opmærksomhed? Hvad siger Jesus ind i den sitiuation?
 • Hvilke dele af livet er lettest/sværest at lægge i Guds hånd?

PRINT TEKSTEN

Vi læser den sidste del af bjergprædikenen, i Eugene Petersons lige-ud-af-posen og udfordrende oversættelse. 

Vi kaldes til at stræbe efter det ligefremme, det ærlige og ægte.  

Som børn, der har barnlig tillid til Gud – og som voksne, der ikke leder efter genveje, men ved, at ”livet koster livet”. 

 

Matt. 7, 7-29 (fra Eugene Petersons ”the message” – på Dansk ved Ruben Dalsgaard) 

Bøn er ikke forhandling med Gud. Vær direkte. Spørg om det, du har brug for. Bøn er ikke som at lege katten efter musen eller gemmeleg. Tænk på dig selv: Hvis dit barn beder om brød, snyder du ham så med savsmuld? Hvis han beder om fisk, skræmmer du ham så med en levende slange på tallerkenen? Selvom du er ond, ville du ikke finde på sådan noget. Du handler i det mindste ordentlig over for dine egne børn. Tror du så ikke, at den Gud, der undfangede dig i kærlighed, vil handle endnu bedre? 

Her er en enkel tommelfingerregel for adfærd: Spørg dig selv, hvad du vil have, at folk skal gøre for dig. Tag derefter initiativet og gør det for andre. Summen af Guds lov og profeterne kan du finde i det. 

Søg ikke efter genveje til Gud. Markedet er oversvømmet med skudsikre, afslappede formler for et succesfuldt liv, som kan praktiseres i din fritid. Lad være med at falde for sådan noget, selvom skarer af mennesker gør det. Vejen til livet – til Gud! – kalder på al din energi og opmærksomhed. 

Vær på vagt over for falske prædikanter, der smiler meget og driver af indstuderet oprigtighed. De er sandsynligvis ude på at stjæle fra dig på en eller anden måde. Bliv ikke imponeret over karisma; se efter karakter. Hvem de er, er vigtigere end hvad de siger. En ægte leder vil aldrig udnytte dine følelser eller din pengepung. Sådanne syge træer med deres dårlige frugt vil blive savet ned og brændt. 

At kende den korrekte adgangskode – for eksempel at sige ’herre, herre’ – vil ikke bringe dig nogen vegne med mig. Det, der kræves, er seriøs lydighed – at gøre, hvad min Fader vil. Jeg kan se det nu – ved den endelige dom kommer tusindvis frem til mig og siger: ‘Herre, vi prædikede budskabet, vi trampede på dæmonerne, vores storslåede kirke-projekter fik alle til at tale.’
Ved du, hvad jeg vil sige til dem? ”Toget er desværre kørt – uden jer. Alt I gjorde var at udnytte mig til at gøre jer selv vigtige. Den slags bryder jeg mig ikke om.” 

Disse ord, som jeg taler til dig, er ikke valgfrie tilføjelser til dit liv, som småforbedringer af din levestandard.
Det er grundlæggende ord, ord at bygge et liv på. Hvis du arbejder disse ord ind i dit liv, er du som en klog tømrer, der byggede sit hus på en solid klippe. Regnen væltede ned, floden svømmede over, en tornado ramte – men intet rokkede det hus. Det var fastgjort til klippen. 

Men hvis du bare bruger mine ord i bibelstudier og ikke arbejder dem ind i dit liv, er du som en dum tømrer, der byggede sit hus på sandstranden. Da stormen væltede ind og bølgerne steg op, kollapsede det som et korthus. 

 

Spørgsmål til teksten:  

 • Hvad længes ud efter at Gud gør? Sætter du ærlige ord på det i den bøn? 
 • Har du tillid til Guds faderhjerte og kærlige omsorg for dig? 
 • Når Jesus udfordrer til et autentisk/ærligt liv med Gud – uden genveje og forstillelser – er der så noget særligt, som du bliver mindet om? 
 • Jesus kalder til ikke bare at høre/studere, men også at indarbejde Hans ord i vores liv. Er der nogle skridt, som du kan tage i den retning?  

Bidder af bjergprædikenen

Vi fortsætter den udfordrende læsning af Jesu undervisning om disciplens livsstil. Vi bruger Eugene Petersons ligefremme oversættelse ”the Message”, og lader os inspirere, udfordre, og måske provokere. Hav gerne teksten foran dig og brug muligheden for at notere og understrege. Del derefter med hinanden hvad der taler til jer. Slut gerne i bøn for hinanden.

 • Se Ruben Dalsgaard oplæg på YouTube HER
 • TIP Sørg for at have printet teksten inden. Alternativt kan du følge med i teksten nedenfor

PRINT

Læsning fra Bjergprædikenen, Matt 5, 17ff i udvalg.
Dansk oversættelse af Eugene Petersons ”the Message” v/ Ruben Dalsgaard  

GUDS LOV BESTÅR
»Tro ikke et øjeblik, at jeg er kommet for at nedbryde skrifterne – hverken Guds lov eller profeterne. Jeg er her ikke for at rive ned, men for at fuldende. Jeg vil sætte det hele sammen, stille al ting sammen i et stort panorama. Guds lov er mere virkelig og varig end stjernerne på himlen og jorden under dine fødder. Længe efter at stjerner er brændt ud og jorden er slidt op, vil Guds lov være levende og virke. 

“Hvis du bagatelliser selv den mindste del af Guds lov, og du vil kun have bagatelliseret dig selv. Tag det i stedet alvorligt, vis vejen for andre, og du vil få ære i riget. Medmindre du gør det langt bedre end farisæerne i spørgsmålet om at leve det rigtige liv, vil du ikke have fattet det mindste om at komme ind i riget. 

MORD
“Du er sikkert bekendt med befalingen til de gamle: ‘Du må ikke slå ihjel.’ Men jeg siger dig, at enhver, der så meget som bliver vred på en bror eller søster, er skyldig i mord. Kald skødesløst en bror for ‘idiot!’, og du kan blive trukket i retten. Råb tankeløst ‘dumme!’ til en søster, og du er på randen af helvedes ild. Den simple moralske kendsgerning er, at ord dræber. 

“Sådan her ønsker jeg, at du skal agere i disse spørgsmål: Hvis du træder ind på stedet for tilbedelse og skal til at give dit offer, og du pludselig husker et nag, en ven har mod dig, så efterlad dit offer, gå straks til din ven og få tingene i orden. Derefter og først da, kom tilbage og arbejd tingene igennem med Gud. 

“Eller hvis nu du er ude på gaden, og en gammel fjende konfronterer dig, så splid ikke et øjeblik. Tag det første træk; Få tingene i orden med ham. Når alt kommer til alt, vil du sandsynligvis ende i retten, måske endda fængsel, hvis du overlader det første træk til ham. Og hvis det sker, kommer du ikke ud uden en hård bøde. 

TOMME LØFTER
“Og sig ikke noget, du ikke mener. Dette råd er indlejret dybt i vores traditioner. Du gør kun tingene værre, når du lægger et røgslør af from snak, siger: ‘Jeg vil bede for dig’ og aldrig gør det, eller siger: ‘Gud være med dig’ og ikke mener det. Du gør ikke dine ord sande ved at pynte dem med religiøse sløjfer. Når du får din tale til at lyde mere religiøs, bliver den mindre sand. Bare sig ‘ja’ og ‘nej.’ Når du manipulerer ord for at få din egen vilje, går du galt. 

ELSK DINE FJENDER 

“Her er et andet gammelt ordsprog, der fortjener et ekstra kig: ‘Øje for øje, tand for tand.’ Vil det bringe os nogen vegne? Her er, hvad jeg foreslår: ’Slå ikke tilbage overhovedet.’ Hvis nogen slår dig, så stå bare og tag imod det. Hvis nogen trækker dig i retten og vil kræve din skjorte, så pak din bedste frakke ind og giv den som en gave. Og hvis nogen udnytter dig uretfærdigt, så brug lejligheden til at praktisere tjenerlivet. Ikke mere noget-for-noget. Lev gavmildt. 

“Du er bekendt med den gamle skrevne lov, ‘Elsk din ven’, og dens uskrevne følgesvend, ‘Had din fjende.’ Jeg udfordrer det. Jeg siger dig at du skal elske dine fjender. Lad dem få det bedste frem i dig, ikke det værste. Når nogen gør dit liv besværligt, så reager med bønnens energi, for så arbejder du ud af dit sande jeg, dit gudskabte jeg. Det er jo det, Gud gør. Han giver sit bedste – solen for at varme og regnen for at nære – til alle, uanset: de gode og dårlige, de rare og grimme. Hvis alt du gør er at elske den elskelige, forventer du så en bonus? Det kan enhver jo gøre. Hvis du blot siger hej til dem, der hilser på dig, forventer du så en medalje? Det gør enhver almindelig synder. 

“Med to enkle ord, er det, jeg siger: Bliv voksne. I er kongerigets undersåtter. Lev nu sådan. Udlev din gudskabte identitet. Lev gavmildt og nådigt over for andre, sådan som Gud lever over for dig.” 

Underviser: Ruben Dalsgaard
Print teksten her