Lovsangsfest under ledelse af Arvid Asmussen og Simon Pedersen.

Prædikant: Christian Tychsen, Silkeborg Frikirke.

En lovsangsaften for alle – også velkommen til fra andre kirker.