Dødsfald og begravelse

I dagene efter et dødsfald skal de pårørende tage stilling til mange spørgsmål og ordne en række praktiske forhold.

Da sorgen ofte er overvældende, henvender de fleste sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse. Det er de pårørendes eget valg, man kan godt selv sørge for noget eller alle de ting, der skal ordnes.

Begravelse eller bisættelse
Bedemanden eller de pårørende skal anmode om begravelse eller bisættelse. Hvis du vil overlade det til bedemanden at sende anmodningen, skal du først udfylde og udlevere en fuldmagt til bedemanden. Fuldmagten kan du finde på borger.dk

Ofte stillede spørgsmål

I Silkeborg Provsti (minus Kjellerup) er der følgende omkostninger ved begravelse/bisættelse for personer, som ikke er medlem af folkekirken
(2020 beløb inkl. moms): 
Graverarbejde (urne/kiste): Samme beløb som for medlemmer af folkekirken.
Leje af gravplads: 1 gravplads til kiste kr. 13.600,- for 25 år.  (svarer ca. til 4 års kirkeskat ved en månedsløn på kr. 30.000,-) eller 1 plads til urne kr. 1.670,-  for 10 år.
Evt. Leje af kirkerum/kapel kr. 1.100,- til 2.200,-
Lokaler i Silkeborg Oasekirke stilles gratis til rådighed.