Kirken og Pengene

Langt den største del af Silkeborg Oasekirkes budget på over 4.000.000 kr. om året dækkes ved frivillige gavebidrag. Der er ifølge gældende skatteregler mulighed for at få fradrag for gaver, såfremt de bliver indberettet til SKAT. Det gør kirken hvert år for alle givere, hvor vi har registreret CPRNR. Det vil altid være tilfældet ved medlemmer og personer, som giver fast.

Lidt mere om økonomi og gaver

Givertjeneste er en væsentlig del af det kristne liv. Læs her om Silkeborg Oasekirkes syn på givertjeneste.

For at kirkens indtægter og udgifter hænger sammen, skal hvert voksent medlem i gennemsnit skal give 895 kr. til kirken om måneden. Det har de fleste familier med normal indkomst let ved at gøre. Nogle har ikke mulighed for det – enten fordi man er ung uden lønindkomst eller man er i en livssituation med lille eller ingen indkomst. Heldigvis er de fleste i stand til at betale mere end 895 kr. pr. måned og er i stand til at betale delvis eller helt for et andet medlem. Det er der mange som allerede gør og vi håber flere vil være med til at løfte dem, som ikke selv har mulighed for at bidrage fuldt ud.

Nedenunder er der nogle muligheder for at beregne, hvad det reelt koster at give penge til kirken. Beregningsmodellerne er forsøgt at være så tæt på skattereglerne som muligt, men der er naturligvis tale om vejledende beregninger, da der på ingen måde kan tages højde for de forskellige personlige omstændigheder.

Bemærk omkring medlemskab af Folkekirken og kirkeskat. Ifølge Kirkeministeriet udtræder man af Folkekirken, når man indmelder sig i et andet trossamfund – fx i Silkeborg Oasekirke. Det bliver dog ikke automatisk registreret, så man skal selv give besked om det til fx det lokale Kirkekontor. Derved bliver man fritaget for at betale kirkeskat.

Skattefradrag

I henhold til ligningslovens §8A kan der i 2024 fås et skattefradrag på gaver på op til i alt 18.300 kr. pr. år.

Såfremt der tegnes gavebrev på mindst 10 år, kan der i henhold til ligningslovens §12 fås fradrag på op til 15% af den personlige indkomst.

Værdien af skattefradraget er 26%.

Hvad koster det at give en gave?

Beregn hvad det netto koster at give økonomisk bidrag til kirken. Forudsætningen for beregningen er at beløbet indberettes til SKAT, og der ikke betales kirkeskat til Folkekirken. Besparelsen ved ikke at betale kirkeskat er indregnet i nedenstående beregning.

To kolonner
Vertikal
Horisontal
Reel netto udgift ved gaver
Summary
Navn Total
"{{getWooProductName}}"er tilføjet din kurv
Have a promocode?
Promocode Hide Show

Beregn hvad koster pr. måned at hæve gavebeløbet til 895 kr. pr. måned

Kirken har brug for gennemsnitlig 895 kr. pr. måned i gave fra hvert voksent medlem. Såfremt du ikke giver 895 kr. pr. måned, så beregn hvad det vil koste netto pr. måned at hæve beløbet.

To kolonner
Vertikal
Horisontal
Skattebesparelse
Beløb
Navn Total
"{{getWooProductName}}"er tilføjet din kurv
Have a promocode?
Promocode Hide Show

Ekstra gavemulighed ved ikke at betale kirkeskat

Beregn hvad det er muligt at give ekstra pr. måned, når der ikke betales kirkeskat til Folkekirken

To kolonner
Vertikal
Horisontal
Ekstra gavemulighed ved at stoppe med betaling af kirkeskat til Folkekirken
Summary
Navn Total
"{{getWooProductName}}"er tilføjet din kurv
Have a promocode?
Promocode Hide Show