Bygge en ærlighedskultur

Bygge en ærlighedskultur

Jens Petter Jørgensen, der besøgte os på sensommerstævnet, skriver dagens blogindlæg om at “bygge en ærlighedskultur”.

Da jeg besøkte dere i Silkeborg for en måneds tid siden fortalte jeg om min gode kamerat som er meget treffsikker når det gjelder å karakterisere personer og situasjoner. En gang jeg besøkte ham beskrev han sin nabo på følgende måte: «Den fyren har mye godhet og omsorg til gode!»

Fordi han ikke våget å vise svakhet, be om hjelp og invitere andre inn i sitt luv, fikk han heller ikke erfare andres omsorg, kjærlighet og nærhet.

Det lå et hav av kjærlighet og ventet på ham!

Etter å ha reist i «troens tre artikler» i snart 50 år, tror jeg at jeg vil sammenfatte budskapet mitt til kristne av alle avskygninger i følgende to setninger: «Dere har mye godt til gode fra Gud som han gjerne vil la dere erfare.  Om han bare får lov.»

Ved dåp og tro fikk vi del i hele Kristi frelsesrikdom. Vi har fått alt. Alt hans er vårt. Nå gjelder det å ta ut dette i tro, Å gjøre seg nytte av alt det vi har innestående på kontoen. Men det er jo det som er så fortvilet vanskelig og utfordrende.

For bare den som våger å fremstå slik han er eller har det, får den hjelpen en virkelig har behov for. Det handler om å vedstå seg sitt eget liv på godt og vondt. Om å våge å tale sant om livet slik det faktisk er. Vi må slute å lyve om hvordan det egentlig står t

Derfor blir, etter min mening, en av menighetenes aller viktigste oppgaver å skape et miljø, en atmosfære, et klima – kort sagt en kultur! – hvor flere og flere kan få mer og mer mot til å tale sannere om livet. Slik at en kan få ta imot mer og mer av det en har til gode fra Gud og hverandre.

Jeg utfordrer dere i Silkeborg Oasekirke til å ta den utfordringen på ramme alvor! Hvordan kan dere bygge en slik ærlighetskultur?

Jens-Petter Jørgensen

2017-11-16T13:06:24+00:00