Diakonileder – om kirken og diakoni

Diakonileder – om kirken og diakoni2018-10-03T20:45:21+00:00

Om kirken

 • Silkeborg Oasekirke er en karismatisk evangelisk-luthersk frimenighed. Den blev oprettet i 1999 og udsprang fra et menighedsfællesskab i Silkeborg Kirke.
 • Egen kirkebygning med mange faciliteter er rammen for gudstjenester og samlinger for alle aldersgrupper i løbet af ugen. Her er også kirkekontor til stab.
 • Staben består af ansatte og frivillige og pt. er der 9 personer. Samlet timetal svarer til ca. 4 fuldtidsstillinger.
 • Personer på stab leder forskellige tjenesteområder.

Om kirkens diakonale arbejde

I Silkeborg Oasekirke har vi i de seneste 10 år haft fokus på diakoni og har gennem dette arbejde fået kontakt med mange forskellige mennesker.
Som nogle af de konkrete tiltag kan nævnes:

 • Fællesspisning en fredag i måneden, hvor der kommer 100-130 mennesker i kirken til spisning, fællesskab, forkyndelse, forbøn og aktiviteter for børnene.
 • Ca. 60 mennesker fra familier, der måske ellers ikke har mulighed for at tage på sommerferie, deltager sammen med resten af kirken på SommerOase.
 • Fælleskabsklynge hver anden tirsdag, hvor ca. 40 mennesker mødes til undervisning, lovsang og bøn, heraf er ca. halvdelen folk, vi har kontakt med gennem diakoni.
 • Kristendomsundervisning på arabisk en gang om måneden med deltagelse af 6-12 flygtninge.
 • Kvindecafe´ med mulighed for fællesskab, rådgivning og personlig støtte. Her kommer 20-25 kvinder.
 • Trosundervisning med mulighed for trosbekræftelse til en gudstjeneste.
 • Dåb af flygtninge.

Gennem diakonien har kirken personlig kontakt med 200 mennesker og perifer kontakt med mange flere. Nogle kommer jævnligt til arrangementer i vores kirke. Andre besøger vi eller hjælper i deres hjem. Nogle har en medvandrer eller kontaktfamilie fra kirken.

Se mere om kirkens diakoni DNA her.

Ansøgning

Ansøgningsfrist er den 28. oktober 2018 og ansøgningen skal sendes til kirkens formand Irene Jørgensen, irene.jorgensen@oasekirken.dk.

Yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til formand Irene Jørgensen, tlf. 2424 6460 eller ledende præst Peter Sode Jensen, tlf. 2393 6517.

Se Stillingsopslag