Fundats vedrørende ”Elevstøttefond for Oasehøjskolen” gældende for Silkeborg Oasekirke

1  Navn:

 • Elevstøttefond for Oasehøjskolen, Kjellerup

2  Hjemsted:

 • Hjemsted i Silkeborg Oasekirke, Silkeborg

3  Formål:

 • At skabe øgede muligheder for at unge i Silkeborg Oasekirke gennem et højskoleophold kan blive oplært og udrustet i den kristne tro og i Helligåndens gerning
 • At støtte Oasehøjskolen ved at opmuntre og understøtte flest mulige elever til et højskoleophold

4  Fondens aktiver

 • Der afsættes årligt kr 20.000 på budgettet som overføres til fonden
 • Beløbene akkumuleres med et max loft på kr 40.000 i fonden

5  Bevillinger

 • Menighedsrådet ved Silkeborg Oasekirke er bevilligende myndighed. Kirkens daglige ledelse administrerer ansøgninger og bevillinger.
 • En elev kan ved ansøgning få tildelt kr 5.000

6  Rammer for bevilling

 • Ansøger skal være medlem af Silkeborg Oasekirke
 • Ansøger skal være mellem 17½ og 25 år
 • Opholdet skal være af minimum 20 ugers varighed
 • Der kan kun modtages tilskud en gang
 • Ansøgning skal være MR i hænde forud for opstart på Højskolen
 • Fondens midler tildeles efter ”først til mølle” princippet.

7  Opløsning af fonden

 • Menighedsrådet ved Silkeborg Oasekirke kan vælge at opløse fonden. Eventuelle resterende midler i fonden kan frit overføres til budgettet i Silkeborg Oasekirke

Udarbejdet og godkendt af Menighedsrådet ved Silkeborg Oasekirke marts 2019