Fællesskaber i Silkeborg Oasekirke

I Silkeborg Oasekirke er nærværende og levende fællesskab en bærende værdi. Men nærværende og levende fællesskab kommer sjældent uden nogle rammer hvori det kan blomstre.

Derfor har vi valgt, at der udover det store fællesskab, som f.eks. gudstjenesten, også skal være mindre – og mere uformelle former for fællesskaber. Disse mindre fællesskaber er en god mulighed for at opsøge nye venskaber og relationer, samt lære noget om livet som menneske og som kristen.

Vi har fokus på tre typer af fællesskab: Smågrupper, lokale fællesskaber og klynger eller “centerfællesskaber”

Forskellige typer fællesskaber i kirken

Mindre fællesskab: 5-12 personer

Smågrupper i Silkeborg Oasekirke er et mindre fællesskab, som giver mulighed for regelmæssigt at mødes blandt andet til måltidsfællesskab, at bede sammen, spille lovsang mm. Et kendetegn for smågrupper er et fællesskab med høj forpligtigelse, faste mødegange eksempelvis ugentligt eller hver anden uge.

Der er ca. 15 smågrupper i Silkeborg Oasekirke. Ønsker man at være en del af en smågruppe, kan man kontakte Frans Vestergaard Jensen, leder af fællesskabsområdet, som står til rådighed for at hjælpe. Kontakt

I hver smågruppe aftales det, hvem der er kontaktperson til kirken.

Der er fælles ledersamlinger for smågruppelederne hvert halve år i maj/november.

Mellemstort fællesskab: 15-60 personer

Lokale fællesskaber er fællesskab i det nærlokale med fokus på at være kirke, der hvor man bor. Et lokalt fællesskab i Silkeborg Oasekirke er i høj grad selv med til at præge, hvordan netop det fællesskab ser ud i praksis. Ofte vil et lokalt fællesskab være en del af BASIS-søndag, hvor man mødes og kan benytte sig af hjælpepakken, som kirken stiller til rådighed.

De sidste år har der været lokale fællesskabs-aktiviteter i følgende områder: Gludsted, Gødvad, Skægkær-området, Sminge, Voel, Gjern, Kjellerup, Sorring og Balle. Følg gerne med på hjemmesiden, når der er BASIS søndage, her er der stor mulighed for at koble sig på et lokalt fællesskab. Ønsker du at vide mere om lokale fællesskaber, eller er du selv nysgerrig på, om der er grundlag for at starte et lokalt fællesskab op i dit område, kontakt da frans@oasekirken.dk

Der er fælles ledersamlinger for ledere af lokale fællesskaber hvert halve år i april/oktober .

Mellemstort fællesskab: 15-60 personer

Klynger og centerfællesskaber er fællesskab i segmenter – med fokus på en bestemt aldersgruppe, livssituation eller andet.

Klyngerne er offentlige, og det er muligt at være med til klyngesamlinger fra gang til gang.  Hver gang en klynge mødes, vil det blive oplyst i kirkens kalender på hjemmesiden, hvor det er muligt at tilmelde sig. Hver klynge har sin egen kultur og stil. Få overblik over Klyngerne her klynger,

Centerfællesskaber er tilbagevendende arrangementer, der holder til i kirkens bygning. F.eks. Fællesspisning og KvindeCaféen

Der er fælles ledersamlinger for ledere af lokale fællesskaber hvert halve år i februar/september.