Hvorfor faste?

At faste er en menneskelig nødvendighed.
I den kristne historie, -såvel som den jødiske, har fasten altid haft en naturlig plads. Som fri, og dermed ansvarlig for sit liv, vælger hvert menneske hvad han skal sige ja og nej til. Vores valg former os. Vi kan vælge at sløse vores liv væk. Vi har også mulighed for at bevare vores værdighed. Vi kan hænge os i det der deformerer vores ansigt. Vi kan også overgive os til det der forædler vores sjæl. Den kristne brug af fasten hviler på erkendelsen af menneskets svimlende kapacitet. Vi er i stand til at gøre det mest forfærdelige. Men vi bærer også Guds billede. Hvad der bliver ud af vores liv, har dog intet at gøre med vores evne til at tage os selv i nakken, men kun med hvilke magter vi allierer os. Nåden er den kristnes største privilegium. Livet er gratis fra begyndelsen. Frelsen er en ufortjent gave.
Men når Gud åbner sin hånd og rækker sine gaver til os, er det os der vælger hvordan vi vil forvalte dem. Det er her fasten kommer ind i billedet. At faste er at tage sig selv alvorligt. Det er at tænke stort om livet og forvalte den gave det er at være menneske. Læs mere af Haldorff´s vejledning til fasten her.

Fasten 2021

I Silkeborg Oasekirke sætter vi hvert år fokus på fasten, og giver forskellige håndtag til, at vi sammen – og hver for sig, kan gøre brug af denne del af kirkeåret. 

Igen i år har vi en temarække ved gudstjenesterne. Det er en prædikenserie med fokus på åndelige discipliner. Læs mere om prædikenserien her nedenfor. 
Hver torsdag i fasten er der også mulighed for at deltage i en kort nadvergudstjeneste i kirkesalen. Nadvergudstjenesterne varer en halv time og begynder kl. 19.30. Grundet Corona situationen er det nødvendigt at tilmelde sig disse gudstjenester, ligesom det er påbudt at bære mundbind, når man bevæger sig rundt i kirkebygningen. 

Nadvergudstjenester

I fastetiden vil vi åbne kirken for korte nadvergudstjenester med fælles skriftemål, kort andagt, solosang og nadver. Vi kan ikke kramme eller synge sammen, men det bliver alligevel godt at mærke menighedens fællesskab og sammen meditere over Jesu død og opstandelse. Nadvergudstjenesterne starter torsdag d. 25. februar kl. 19.30 og fortsætter hver torsdag frem til påske. Vi kan max. være 60 i kirkerummet og deltagelse kræver tilmelding på forhånd. Vi glæder os til være sammen!

Prædikenserie i fasten

“De holdt fast ved…”
En prædikenserie om åndelige discipliner og hvad vi kan lære af den første menighed.

I fastetiden vil vi beskæftige os med forskellige åndelige discipliner og på den måde give redskaber til at leve som disciple. Til hver åndelig disciplin vil der være et et lodret og et vandret perspektiv, dvs. både vores relation til Gud (lodret) og relationen til hinanden (vandret). 

Her kan du se overskrifterne på gudstjenesterne i fastetiden.

Håndtag på de åndelige discipliner

Vi har bedt kirkens præster om at formidle konkrete “håndtag” og/eller øvelser til den åndelige disciplin de underviser om i fasten prædikenserie.

1 – Skiftemål v/Frans Vestergaard Jensen
2 – Lectio Divina v/ Arvid Asmussen

1. Søndag: Skriftebøn i små fællesskaber

Fasten er en tid til personlig ransagelse og til at lade Helligånden komme ind og lyse op i vores liv. Skriftemål og syndsbekendelse kan gøre alene, men det kan også gøres sammen i det kristne fællesskab – f.eks. smågruppen.  Nedenfor kan du se et forslag til, hvordan det kan gøres.

PRINT

Her følger en vejledning til, hvordan en fælles syndsbekendelse kan praktiseres i små fællesskaber. Det kan f.eks. være ved begyndelsen af en samling. Lad én person lede/oplæse ritualet. Ritualet kan også benyttes i mikrocellefællesskaber, og i så fald kan stilheden erstattes med, at man mundligt bekender synder for hinanden. Det følgende bygger på skriftebønsritualet i Den Danske Salmebog (s. 841-843). 

Indledning

En indledning kan indledes med en kort andagt, eller blot oplæsning af et bibelvers. F.eks.: Es 53,5-6, Matt 11,28-30, Joh 14,27,  Rom 5,8, 1 Joh 1,6-9 

Syng evt. også en sang/salme.
Indledning kan udelades. 

 Skriftebøn

Herre vor Gud, du kender vore hemmelige tanker, og det inderste i vore ord og gerninger er ikke skjult for dig. Vi bekender, at vi har syndet imod dig i tanke, ord og gerning. Vi har gjort, hvad vi ikke skulle, og undladt at gøre, hvad der var rigtigt. Vi har ikke levet som dine børn, men vi ved, at uden dig kan vi ikke leve. 

Derfor beder vi: 

Kast os ikke bort fra dit ansigt, o Gud 

Og tag ikke din Helligånd fra os 

Du, som tager imod syndere, tag imod os. 

Amen 

Stilhed – mulighed for at bekende synden i sit indre

Tilsigelse

På Jesu befaling og for Hans død og opstandelses skyld, kan jeg tilsige dig/jer alle dine synders nådige forladelse i Faderens og sønnens og Helligåndens navn! 

Han, som har begyndt sin gode gerning i dig/jer, 

vil fuldføre den indtil Jesu Kristi dag 

Fred være med dig/jer! [korstegn] 

Amen 

2. Søndag: Vejledning til Lectio Divina

Lectio Divina” (åndelig læsning) er en enkel hjælp til en kort læsning i Guds ord, hvor læsning og bøn kan glide sammen til en samtale, hvor Gud taler sit ord og du svarer i bøn. Her finder du en skriftlig vejledning til at komme i gang med at læse i Guds ord

PRINT

Lectio: Læs teksten

Vælg en kort bibeltekst, f.eks. en Davids salme eller en evangelietekst, som du læser højt for dig selv (se forslag nederst).

Meditatio: Lad teksten synke ind. Hvad siger Gud til dig igennem teksten?

Prøv at gentage/genlæse teksten – eller dele af teksten. Gerne flere gange, indtil du kan mærke at du er helt ”tilstede” i teksten. Du kan også prøve at forestille dig at ordene er talt dig – eller siges af dig til Gud. Alt efter tekstens type. Du kan prøve at sætte dit eget navn ind i teksten, så du fornemmer at Gud taler til dig. Led efter kernen (et vers eller en sætning) i det Gud taler. ”Du kan prøve at forestille dig at ordene er talt dig – eller siges af dig til Gud. Alt efter tekstens type. Du kan prøve at sætte dit eget navn ind i teksten, så du fornemmer at Gud taler til dig. Led efter kernen (et vers eller en sætning) i det Gud taler.

Oratio: Giv Gud din respons i bøn

Giv Gud din ærlige respons på hvad Gud har sagt til dig igennem Biblen. Du kan f.eks. bede om at teksten må bliver til virkelighed i dit liv.

Contemplatio: En tid til at hvile i Gud og betragte Ham

Nogle gange kan du opleve at blive ledt ind i en hvile, hvor du betragter Guds skønhed eller særligt glæder dig over et aspekt ved livet i Gud. Det er en gave som vi kan tage imod når den gives, men ikke forvente hver dag.

Forslag til tekster:

Salmernes Bog: 1, 3, 8, 23, 25, 27, 32, 37, 42, 51, 63, 103, 117, 118,121, 130, 131, 139

Lukasevangeliet: 3:21-22; 4:1-14; 5:1-11; 7:18-23; 10:38-42; 11:1-4; 22:24-30; 22:39-46