I fastetiden sætter vi fokus på vores åndelige rødder og åndelige frugter.

Rødder fordi vi vil være solidt plantet  i Guds ord og kærlighed – og hvile i hans nærvær
Frugter fordi vi vil leve fuldt ud og ligne Jesus.

Du kan være med om søndagen til gudstjenesterne, hvor vi har fokus på de forskellige åndelige discipliner. Der vil også til hver uge være oplæg til samtale og refleksion, som du kan arbejde med selv – eller sammen med din smågruppe.

Vær med i den daglige læsning om Jesus i Lukasevangeliet. Du kan være med ved at tilmelde dig vores læse-gruppe på Facebook, her får daglige påmindelser om dagens læsning og mulighed for at tage del i fællesskabet ved at dele spørgsmål og overvejelser i gruppen. Endelig kan du også deltage i online morgenbøn tirsdag kl. 6.00-6.30. Se her

Facebookgruppe

Bliv medlem af facebook-gruppen, hvor vi i fastetiden læser fortællingerne om Jesus fra Lukasevangeliet. Igennem facebookgruppen kommer der daglige påmindelser og du er velkommen til at kommentere, dele refleksioner og stille spørgsmål til dagens læsning ved at skrive kommentarer i samme opslag på påmindelsen. Besøg siden her

Morgenbøn online

Hver tirsdag morgen kl. 6.00-6.30 kan du deltage i online bøn sammen med andre fra kirken.

Bønnemødet foregår i kirkens online mødelokale 2 HER

Podcast

Du kan lytte til prædikerne her på vores podcast. KLIK

Ugentlige spørgsmål til refleksion

Spørgsmålene kan bruges i sammenhæng med ugens prædiken, men kan også bruges selvstændigt. Du kan bruge dem sammen med din smågruppe eller alene i din egen stilletid med Gud.

Læs Matt 6,16-34 og 1. Kong 19,11-13

Nogle gange kan der være så meget ”larm” i vores liv at vi ikke kan høre Gud tale til os, som i ”en stille susen” (1. Kong. 19,13).

 • Hvad er det, der kan ”larme” i dit liv?
 • Er der noget ”larm” du kan lukke ned for, måske særligt her i fastetiden?

I Silkeborg Oasekirke tror vi at alle kan høre fra Gud. (Joh. 10,27) Han taler til os på mange forskellige måder.

 • Hvordan taler han til dig?

Jesus siger, at vi skal søge Gud og at han vil sørge for os. (Matt. 6,33).

 • Han ved at vi nogle gange bekymrer os om ting – hvad kan bekymre dig?
 • Hvordan kan du flytte dit fokus væk fra bekymringer og hen på Jesus?

Hvad lagde du mærke til i Frans’ prædiken? Prædikenteksterne var Matt 6,5-8 + Matt 14,22-24

Bed Wesleys Indvielsesbøn:

Jeg er ikke længere min egen men Din
Sæt mig til hvad Du vil, og sæt mig sammen med hvem Du vil
Lad mig bære frugt, lad mig bære lidelse
Sæt mig til at virke eller sæt mig til side for Dig
Sæt mig højt eller sæt mig lavt
Lad mig være fyldt, lad mig være tom
Jeg giver frit af hjertet alt til Din glæde og gavn
For Du er min og jeg er Din. 

Læs Luk 4,1-13; Efs. 6,10-17

 • Er der et særligt område, hvor du oplever, at du bliver fristet?
 • Hvad kan du gøre for at afvise fristelsen?
 • Kender du til det at kæmpe mod det onde/den onde?
 • Hvad betyder det for dig at være ”stærk i Herren og i hans mægtige styrke”? (Efs 6,10) Er der nogen områder af dit liv, hvor du særligt mærker, at du har brug for Guds styrke?

Hvad lagde du mærke til i Mortens prædiken?

Bed Wesleys Indvielsesbøn:

Jeg er ikke længere min egen men Din
Sæt mig til hvad Du vil, og sæt mig sammen med hvem Du vil
Lad mig bære frugt, lad mig bære lidelse
Sæt mig til at virke eller sæt mig til side for Dig
Sæt mig højt eller sæt mig lavt
Lad mig være fyldt, lad mig være tom
Jeg giver frit af hjertet alt til Din glæde og gavn
For Du er min og jeg er Din. 

Læs Salme 51,3-19; Joh. 1. brev 1,5-10

Måske er du vant til at tænke på synd, som det forkerte du gjorde. Men det er også synd at undlade at gøre det gode. (Rom. 7,18-19)

 • Hvilke muligheder for at gøre godt har du undladt i dag?

Hvis I er sammen i en gruppe, så tag tid til højt (eller i stilhed) at bekende jeres synd for hinanden. Brug evt. denne liturgi (Skriftemål fasten 2023.docx) Du kan også bede Salme 51,3-19 for dig selv.

Skriftemålsbøn:

”Herre vor Gud, du kender vore hemmelige tanker, og det inderste i vore ord og gerninger er ikke skjult for dig. Vi ved og vi indrømmer, at vi har syndet imod dig og imod vores næste i tanke, ord og gerning. Og vi bekender, det er vores skyld. Vi har gjort, hvad vi ikke skulle, og undladt at gøre, hvad der var rigtigt.

Vi har ikke levet som dine børn. Og vi ved, at vi ikke har livet i os selv. Vi har brug for at du udøser din tilgivelse, nåde og fred over os. Tag imod os – ikke fordi vi har gjort os fortjent til det – men på grund af din rige nåde og barmhjertighed. Du, som tager imod syndere, tag imod os. Amen”

(Bekend jeres synder for hinanden eller i stilhed)

Sang: ”Tilgiv os”

Sig til hinanden:
”På Jesu befaling og fordi han er død og opstået for vores skyld, kan jeg tilsige dig alle dine synders nådige forladelse i Faderens og sønnens og Helligåndens navn! Og Helligånden, som har begyndt sin gode gerning i dig, vil fuldføre den indtil Jesu Kristi dag. Fred være med dig! Amen”

Hvad lagde du mærke til i Rubens prædiken?

Bed Wesleys Indvielsesbøn:

Jeg er ikke længere min egen men Din
Sæt mig til hvad Du vil, og sæt mig sammen med hvem Du vil
Lad mig bære frugt, lad mig bære lidelse
Sæt mig til at virke eller sæt mig til side for Dig
Sæt mig højt eller sæt mig lavt
Lad mig være fyldt, lad mig være tom
Jeg giver frit af hjertet alt til Din glæde og gavn
For Du er min og jeg er Din. 

Læs Esajas 58; Joh. 13,1-15

Den mest barmhjertige er ofte den, der selv er blevet mødt med barmhjertighed.

 • Hvordan har Gud vist sin barmhjertig overfor dig?
 • Er der mennesker i dit liv som på en særlig måde har vist dig barmhjertighed?

I Esajas 58,6-7 formanes vi til at vise barmhjertighed mod samfundets svageste.

 • Hvordan kan du være med til at tjene de fattige og socialt udsatte i vores by?

I Joh. 13,1-15 giver Jesus os et eksempel ved at vaske disciplenes fødder.

 • Måske giver det ikke så meget mening i dag, at vi vasker hinandens fødder, men hvad kunne en tilsvarende handling være for os, hvor vi tjener hinanden i ydmyghed?

Hvad lagde du mærke til i Arnes prædiken?

Bed Wesleys Indvielsesbøn:

Jeg er ikke længere min egen men Din
Sæt mig til hvad Du vil, og sæt mig sammen med hvem Du vil
Lad mig bære frugt, lad mig bære lidelse
Sæt mig til at virke eller sæt mig til side for Dig
Sæt mig højt eller sæt mig lavt
Lad mig være fyldt, lad mig være tom
Jeg giver frit af hjertet alt til Din glæde og gavn
For Du er min og jeg er Din. 

Hvorfor faste?

At faste er en menneskelig nødvendighed.
I den kristne historie, -såvel som den jødiske, har fasten altid haft en naturlig plads. Som fri, og dermed ansvarlig for sit liv, vælger hvert menneske hvad han skal sige ja og nej til. Vores valg former os. Vi kan vælge at sløse vores liv væk. Vi har også mulighed for at bevare vores værdighed. Vi kan hænge os i det der deformerer vores ansigt. Vi kan også overgive os til det der forædler vores sjæl. Den kristne brug af fasten hviler på erkendelsen af menneskets svimlende kapacitet. Vi er i stand til at gøre det mest forfærdelige. Men vi bærer også Guds billede. Hvad der bliver ud af vores liv, har dog intet at gøre med vores evne til at tage os selv i nakken, men kun med hvilke magter vi allierer os. Nåden er den kristnes største privilegium. Livet er gratis fra begyndelsen. Frelsen er en ufortjent gave.
Men når Gud åbner sin hånd og rækker sine gaver til os, er det os der vælger hvordan vi vil forvalte dem. Det er her fasten kommer ind i billedet. At faste er at tage sig selv alvorligt. Det er at tænke stort om livet og forvalte den gave det er at være menneske. Læs mere af Haldorff´s vejledning til fasten her.