Information fra Silkeborg Oasekirke

Information fra Silkeborg Oasekirke

Det er med stor beklagelse at vi må meddele at menighedsrådet i Silkeborg Oasekirke og ledende præst Peter Sode Jensen er blevet enige om ikke at fortsætte samarbejdet.

Menighedsrådet har været glade for Peter, og det som Peter har bidraget med til kirken. Og derfor er menighedsrådet også triste over at det ikke har været muligt at finde et fælles grundlag for det fortsatte samarbejde.

Beslutningen er truffet efter en proces, som er foregået over de senere måneder og har handlet om praktisering af ledelse og ledelsessyn. Menighedsrådet er blevet udfordret på og klar over, at med så stor en kirke, er det en meget vanskelig opgave for én person både at have det pastorale ledelsesansvar og det organisatoriske ledelsesansvar.

Der har i processen været inddragelse af kirkens tilsyn og menighedsrådet har indhentet konsulentbistand ifht at arbejde med processen og finde løsningsmodeller. Menighedsrådet fandt det nødvendigt at ændre i stillingsindholdet i Peters stilling, så ledelsesdelen blev opdelt i en pastoral ledelsesdel og en organisatorisk ledelsesdel. Menighedsrådet havde et ønske om at fastholde Peters ansættelse med den pastorale ledelsesdel, men Peter ønskede ikke at fortsætte i den stilling uden at have været inddraget i processen og drøftelsen forud for beslutningen.

I processen over de senere måneder er det også blevet klart, at menighedsrådet og Peter har forskellige ledelsessyn og forskelligt syn på håndtering af ledelse, som ligger så langt fra hinanden, at det ikke har været muligt at finde en fælles vej.

Menighedsrådet er glad for den måde, som menigheden har modtaget Peter på, og menighedsrådet har været glade for Peters pastorale tjeneste i kirken. Derfor er det også med vemod, at menighedsrådet og Peter må konstatere at samarbejdet ikke længere kan fortsætte. Vi er klar over at ophøret af samarbejdet ikke kun har konsekvenser for menighedsrådet, Peter og hans familie men også for stab og menighed. Og vi har forståelse for, at det for mange kan komme som et chok og at mange vil opleve samme vemod, som menighedsråd og Peter over, at samarbejdet ikke kan fortsætte.

Peter Sode Jensen og menighedsrådet i Silkeborg Oasekirke

2019-01-13T18:29:19+00:00