Profetisk kultur

Torsdag d. 14. marts kl. 17.30 – 22.00 har vi inviteret Anders Lindegaard fra København, fordi vi ønsker at styrke brugen af den profetiske gave i menigheden. Dette er en inspirationsaften for hele menigheden.

“Hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, er jeg midt iblandt dem”, sådan lyder Jesu ord.
Gud selv, er til stede iblandt os, når vi samles i hans navn!Vi oplever af og til ved gudstjenesterne, at personer deler ord og billeder som profetisk tale til opmuntring for resten af menigheden.
Men, der står jo “hvor to eller tre…” Disse nådegaver er ikke blot givet til store forsamlinger, men noget vi kan tage i brug alle steder – også i smågrupper og cellegrupper.

Aftenen vil dels bestå af grundig undervisning om emnet ud fra bibelen og dels være praktiske øvelser. Velkommen til en spændende og lærerig aften.

Hvem er Anders Lindegaard?
Anders er uddannet teolog, har arbejdet i Byens Valgmenighed i København – og har igennem de senere år beskæftiget sig med brugen af den profetiske gave.

Læs her hvad Anders selv skriver om aftenens emne:
“Gud har ved profeti givet kirken en fantastisk gave. En gave som bringer liv til mennesker og forbinder os med vores himmelske faders hjerte. Profeti er et redskab til at høre Guds stemme, kende hans vejledning og blive udrustet til alt det, han har forberedt for os.Vi vil denne aften se på det profetiske som en central del af fællesskabernes liv. Hvor vi blandt andet skal se på, hvordan forholder vi os til det profetiske i kirken på en sund måde? Og hvordan kan vi afmystificere det profetiske og gøre det lettilgængeligt for alle?”

Pris: 75,-
(Inklusiv aftensmad)

Tilmelding her