iThemba

Vi støtte iThemba fordi de bringer håb til børn og unge i Sydafrika.

I Mpumuza bor 50-60.000 sydafrikanere fra Zulu stammen, i hvad vi udfra danske forhold vil sammenligne med slumlignende skure og hytter. Samfundet er fattigt og bærer endnu på store udfordringer som levn fra dets apartheid-historie, hvilket betyder at forhold som høj dødelighed, sygdom (i særlig grad HIV/AIDS og tuberkulose), forældreløse børn, teenagegraviditeter, lavt uddannelsesniveau, arbejdsløshed, kriminalitet m.m. er en stor del af hverdagen i området.

Dette fastholder samfundet i en ond cirkel og giver meget vanskeligeforhold for udvikling.

iThemba Danmarks mission

1) at støtte iThemba Projects’ udviklingsarbejde i Sweetwaters. iThemba Projects har et missionalt sigte og arbejder målrettet på at bedre uddannelses-, sundheds- og sociale forhold i lokalområdet.

2) at mobilisere unge og voksne i Danmark til internationalt, humanitært og missionalt engagement med særligt henblik på iThemba Projects’ virkefelt.