Online grupperum

Når vi ikke kan mødes i kirkebygningen på Frichsvej, så er det godt at det er muligt at mødes i “skyen”.

Vi har oprettet 6 online lokaler. Det giver mulighed for, at du kan lave en online aktivitet, f.eks. et bedemøde, planlægningsmøde, eller bare hyggeligt samvær med andre fra kirken. Aftal med hinanden, hvilket lokale I vil gøre brug af, og gå så bare direkte ind. lokalerne kan ikke bookes, så hvis det skulle ske, at lokale allerede er i brug, når du kommer til det, så hils bare på hinanden og gå videre til det næste (ligesom vi plejer at gøre i kirkens fysisk lokaler)
God fornøjelse!

Ønsker du en aktivitet på kirkens kalender/facebookside, så skriv til hanne@oasekirken.dk
Hvis du bruger en tablet eller smartphone, så hent appen TEAMS først. Du behøver ikke logge ind, men kan deltage som gæst.