DanskOase har indgået et samarbejde med ”Studiecenter for menighedsbaseret teologi” (SCMT)

SCMT har til formål at udruste teologistuderende igennem ‘mesterlære’ forløb i lokale menigheder og regionale læringsfællesskaber hvor de studerende sammen støtter og udfordre hinanden i den teologiske refleksion og udvikling af identitet og teologi som kommende præst og teolog.

Der sættes særligt fokus på ledelse, karismatik og Gudsriges-teologi. Forløbet er et supplement til den klassiske akademiske teologiske uddannelse, og løber sideløbende med.

Det seneste halvandet år har SCMT etableret læringsnetværk og mesterlæreforløb i Aalborg, Aarhus, København og Syddanmark for mere end 20 studerende. Dette arbejde bliver nu yderligere udvidet i samarbejdet med Dansk Oase.

Menighedsrådet i Silkeborg Oasekirke har besluttet at tage del i dette ved at støtte projektet økonomisk og ved at spejde efter ”præstespirer” i vores sammenhæng, som vi kan udfordre, kalde og understøtte til at blive fremtidens præster.

Overvejer du om du har et kald til at læse teologi og blive præst, må du gerne henvende dig til Ruben Dalsgaard på ruben@oasekirken.dk, vi vil meget gerne høre fra dig.