Fem undervisninger om at lære at bede

Vi har brug for at lære at bede. Vi har brug for tid og sted for et bønsliv som ikke først og fremmest er fyldt med de rigtige ord, men fyldt af nærvær. At vi kommer til stede og bliver nærværende midt i vores travle hverdag og at vi der opdager at Gud allerede er hos os. Vi giver dette fokus på flere forskellige måder:

“Helliget blive dit navn” v/Arvid Asmussen

Spørgsmål til prædikenserien “Lær os at bede” #1

 1. Hvorfor tror du at vores bøn formes mere af vores ønsker, end af vores nærvær og tilbedelse?
 2. Hvordan tror du resten af din bøn ville forme sig, hvis du altid startede med stilhed og dernæst tilbedelse?
 3. Hvordan kan du minde dig selv om Guds nærvær i løbet af din dag?

“Komme dit rige” v/Frans Vestergaard Jensen

Spørgsmål til prædikenserien “Lær os at bede” #2:

 • Fylder de tre D’er lige så meget i dit bønsliv, som de gør i Fadervor? (Tre D’er: “Dit navn”, “Dit rige”, “Din vilje”)
 • Er du optaget af at bede for Guds riges fremgang? Hvorfor / hvorfor ikke?
 • Har du et sted/land, en sag eller et tiltag, du har særligt hjerte for? Hvordan kan du give det plads i dit bønsliv?

“Giv os i dag vort daglige brød” v/Ruben Dalsgaard

Giv os i dag vort daglige brød

 • Jesus kalder sine disciple til ikke at bekymre sig, men i stedet at have tillid til Gud vores far, som sørger for os. Fylder bekymringer i dit liv? Hvad gør du med dem?
 • Er du opmærksom på at bede ”i Jesu Navn” – hvad betyder det for dig?
 • Jesus siger: ”Enhver som beder får” – er det udfordrende at høre Jesu ord om at faderen (selvfølgelig) giver gode gaver til dem, som beder?

“Forlad os vor skyld” v/Frans V. Jensen

Spørgsmål til prædikenserien “Lær os at bede” #4: “Forlad os vor skyld”.

 1. I Salme 103 står der, at Gud er “barmhjertig og nådig, sen til vrede, og rig på troskab”? Er det sådan, du opfatter Gud? Er du tryg ved at komme til Gud, når du har begået fejl?
 2. Har du prøvet at stå i en situation, hvor det var svært at tilgive nogen?
 3. Ser du i vores verden et behov for mere tilgivelse?

“Led os” v/Niels Peder Nielsen

Hjælp til prædikenserien “Lær os at bede” #5:

Lectio Divina (Hent printvenlig vedledning her)

 • Start med at bede.
 • Læs et udvalgt stykke i Bibelen.
  • Understreg et enkelt ord i teksten, som du lægger særligt mærke til.
  • Del dette enkelte ord uden at tilføje yderligere forklaring.
 • Læs teksten igen.
  • Understreg en sætning eller et vers, som du lægger særligt mærke til (det behøver ikke at have forbindelse med det du tidligere har delt).
  • Del sætning eller vers uden yderligere forklaring.
 • Læs teksten en tredje gang.
  • Del hvad du særligt har fået øje på i denne tekst og hvad du tænker Gud vil sige til dig med det.
  • Slut af med at bede sammen. Særligt for det Gud har lagt dig på hjerte i forbindelse med læsningen.

Brug fx Salme 16 til læsning.