Vi har mulighed for at levere mad til dig/din familie fra overskuddet af BSV`s sponsormiddage i Jysk Arena (håndbold), hvis I har en lav indtægt og er udfordret på økonomien. Kontakt os og fortæl om jeres situation, og vi vil vurdere, om du/din familie kan komme i betragtning som modtagere.
Maden leveres på dage, hvor BSV spiller hjemmekampe. Modtagere skal bo indenfor Silkeborg-byskiltet.

 

Hvis du er interesseret, så henvend dig til:

Kontakt

Skriv til: Frands Pedersen
4244 8600

Vi samarbejder
med

 Kirkenes Sociale Arbejde