Nadverliturgi til BASIS-søndage 

Her finder du to ressourcer til at fejre nadver i hjemmet. 1) Lederens oversigt og 2) Nadver vekselbøn, som er en kortere udgave til deltagerne. Overvej at printe vekselbønnen på forhånd. Alternativt kan deltagerne følge med via mobiltelefon på denne side. 

… et par vejledende ord:

  • Som brød og vin kan anvendes druesaft og knækbrød
  • Overvej, hvordan brød og vin kan indtages på en smitteforebyggende måde. 
    • Lad f.eks. to uddelere (med handsker / afsprittede hænder) dele ud til alle, så færrest mulige personer berører det, der skal indtages.
  • Uddelerne siger ”Dette er Jesu Kristi legeme” / ”Dette er Jesu Kristi blod” til hver enkelt, men dette kan udelades, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til smitteforebyggelse. 

Lederens oversigt (Nadverliturgi)

L = liturg/leder 

L: Vi skal nu fejre nadver sammen – lad os bede: Lovet være du, hellige Gud og Fader 

Alle: Fordi du friede os ud af mørkets magt og førte os over i din elskede Søns rige 

L: Vi ihukommer med taksigelse hans bitre lidelse og død og hans sejrrige opstandelse og himmelfart 

Alle: Og forventer hans komme i herlighed 

L: Vi beder dig: Giv os i tro at modtage Jesu legeme og blod 

AlleSend din Helligånd over os og dette måltid. 

L: Giv os del i Jesu fuldbragte offer til syndernes forladelse og evigt liv 

AlleSend din Helligånd over os og dette måltid 

L: Lad os ved hans kærlighed vokse i enheden med alle troende, og samles med din menighed, når du fuldender den i dit rige 

Alle: Send din Helligånd over os og dette måltid 

L: Lad os i fællesskab bede 

Alle: Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er riget og magten og æren i evighed! 

Amen. 

Indstiftelsesordene 

(Lederen skal huske at spritte hænder/iføre sig handsker inden berøring af brød/vin) 

L: Lad os rejse os og høre indstiftelsesordene
Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød, takkede ↑ og brød det,
gav sine disciple det og sagde: ”Tag dette og spis det, det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til min ihukommelse! 

Ligeså tog han også bægeret efter aftensmåltidet, takkede ↑, gav dem det og sagde:  
”Drik alle heraf; dette bæger er den nye pagt i mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette, så ofte som I drikker det, til min ihukommelse. 

Måltidet indtages.

Bortsendelsesord 

L: Jesus Kristus, vores korsfæstede og opstandne frelser og Herre
har nu har givet os sit hellige legeme og blod. 

Det betyder, at vores synd er sonet og vores gæld betalt 
Han styrker og fastholder os i en sand tro til det evige liv! 
Fred være med jer! † 

Fredshilsen 

L: Lad os vende os mod hinanden og ønske hinanden ”Guds fred!”
(Kan gøres smitteforebyggende ved at lægge hånden på sit bryst, mens man ser sin bror/søster i øjnene og siger ”Guds fred”. Er man i smittegruppe sammen, kan man give hånd eller kram. )

Afsluttende bøn 

(Lederen beder en takkebøn med sine egne ord – eller lader sig inspirere af følgende bøn)

Lad os bede og sige tak.
Himmelske Fader, tak at du møder os i brødet og vinen,
Tak at du styrker vores tro på dig og gør os sikre i håbet.
Lær os at elske hinanden, ligesom du har elsket os.
Det beder vi om ved Jesus Kristus, vor Herre, som med dig og Helligånden lever og regerer,
Én sand Gud, fra evighed til evighed. 

Amen 

Nadver vekselbøn – til deltagere

L: Lad os bede. Lovet være du, hellige Gud og Fader 

Alle: Fordi du friede os ud af mørkets magt og førte os over i din elskede Søns rige 

L: Vi ihukommer med taksigelse hans bitre lidelse og død og hans sejrrige opstandelse og himmelfart 

Alle: Og forventer hans komme i herlighed 

L: Vi beder dig: Giv os i tro at modtage Jesu legeme og blod 

Alle: Send din Helligånd over os og dette måltid. 

L: Giv os del i Jesu fuldbragte offer til syndernes forladelse og evigt liv 

Alle: Send din Helligånd over os og dette måltid 

L: Lad os ved hans kærlighed vokse i enheden med alle troende, og samles med din menighed, når du fuldender den i dit rige 

Alle: Send din Helligånd over os og dette måltid 

L: Lad os i fællesskab bede 

Alle: Vor Fader, du som er i himlene! 

Helliget blive dit navn, 

komme dit rige, 

ske din vilje som i himlen således også på jorden; 

giv os i dag vort daglige brød, 

og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, 

og led os ikke i fristelse, 

men fri os fra det onde. 

For dit er riget og magten og æren i evighed! 

Amen.

Indstiftelsesord 

Måltid 

Bortsendelsesord 

Fredshilsen 

Afsluttende bøn