Tirsdag d. 4. juni kl. 19 – 21 inviterer Mette Baldwin og Vibeke Dein alle interesserede, uanset alder, til opstart i en ny klynge: ”Samtaler på Tværs”. Vi mødes hos Vibeke, Drosselvej 6, 7441 Bording.

Vi er en klynge der ønsker:

 • at fremme gæstfriheden imellem os i kirken
 • at skabe en mulighed for at mødes på tværs af generationer
 • at skabe et rum til at dele livets udfordringer og glæder
 • at skabe et hvile – og værested, hvor vi giver plads til hinanden

”På Tværs” fordi:
Der er stor energi og glæde ved at børn, unge, yngre, ældre, familier og enlige af forskelligt køn mødes og taler sammen/udveksler erfaringer om livets udfordringer

Rammen omkring samværet:
En søndag hver anden måned – med børn

 • Spise en let sammenskudsfrokost i hjørnerummet i kirken
 • Gå tur – gerne to og to (gerne også barn og voksen) med et spørgsmål til drøftelse, fx ”Hvordan har din uge været?”
 • Kaffe + kort andagt
 • ”Gæstfrihedshatten” – hvor de, der har lyst, kan lægge deres navn i hatten og efterfølgende trække et navn. Man vinder på den måde muligheden for at tage kontakt til/invitere/gå tur el.l. med vedkommende i løbet af de næste to måneder. Fokus på dette samvær kunne være at dele din livshistorie med den, du inviterer til et samvær.

En tirsdag hver anden måned – uden børn

 • En samling i et hjem fra kl. 19 – 21
 • Kaffe + snacks
 • Dialogbaseret mødeform med kort oplæg omkring livsnære temaer – Det kunne være skam, lavt selvværd, stress, at være forældre. Det kunne også være en boganmeldelse, et vidnesbyrd osv. Alle i gruppen kan melde ind med relevante temaer .
 • Efterfølgende drøftelse i mindre grupper – hvordan håndterer vi temaet i vore liv?
 • Afsluttende andagt

Du er velkommen til at møde op hos Vibeke Dein, Drosselvej 6, Bording d. 4. juni kl 19. Kom og hør mere om vores tanker og del også dine tanker og ønsker for et sådant fællesskab. Vi glæder os til at se dig.