I fasten har du mulighed for at deltage i online bøn hver morgen (man-fredag) kl. 6.00-6.30.
Ud over at læse en tekst fra bibelen sammen, vil vi bede for en række forskellige emner.

Du kan være med hver morgen, eller en enkelt gang i mellem. I en online morgenbøn er vi som regel mellem 3 og 10 personer.

Vejledning og bedeemner

Vejledning og rytme i onlinebønnen. 

Du deltager ved at klikke på Deltag-knappen 

 • Bøn ved indlederen 
 • Teksten læses 
 • Stilhed – lytte 
 • Tak Gud for det teksten leder ind til 
 • Dele tanker og inspiration: Er der noget i teksten der aktualiser, inspirerer til os lige nu? Og som vi kan bede for? 
 • Bøn og forbøn ud fra bedeemnerne 
 • Den Apostolske velsignelse 

Bedeemner: 

 • Børn, unge, familier og ægteskaber 
 • Flygtninge/indvandrere 
 • Nye kristne og de, der ikke kender Jesus. 
 • Mandegrupper/Kvindegrupper 
 • Mere frimodighed i vidnesbyrdet 
 • Diakoni, fællesspisning, frivillige i praktiske opgaver 
 • Kirkens præster, staben, menighedsrådet, byrådet 
 • Gudstjenesterne, fællesskaberneklynger, cellegrupper, smågrupper, medvandrer (nye) 
 • Vækkelse og fornyelse i kirken og i DK 
 • Aktuelle emner, syge, kriser, etc  

Oversigt