Vi er en klynge på tværs af alder og køn. Vi er drevet af et ønske om:

 • At fremme gæstfriheden imellem os i kirken
 • At skabe en mulighed for at mødes på tværs af generationer
 • At skabe et rum til at dele livets udfordringer og glæder
 • At skabe et hvile – og værested, hvor vi giver plads til hinanden

”På Tværs” fordi:
Der er stor energi og glæde ved at børn, unge, yngre, ældre, familier og enlige af forskelligt køn mødes og taler sammen/udveksler erfaringer om livets udfordringer.

Hvordan og hvorledes?

En søndag hver anden måned – med børn

 • Spise en let sammenskudsfrokost i hjørnerummet i kirken
 • Gå tur – gerne to og to (gerne også barn og voksen) med et spørgsmål til drøftelse, fx ”Hvordan har din uge været?”
 • Kaffe + kort andagt
 • ”Gæstfrihedshatten” – hvor de, der har lyst, kan lægge deres navn i hatten og efterfølgende trække et navn. Man vinder på den måde muligheden for at tage kontakt til/invitere/gå tur el.l. med vedkommende i løbet af de næste to måneder. Fokus på dette samvær kunne være at dele din livshistorie med den, du inviterer til et samvær.

En tirsdag hver anden måned – uden børn

 • En samling i et hjem fra kl. 19 – 21
 • Kaffe + snacks
 • Dialogbaseret mødeform med kort oplæg omkring livsnære temaer – Det kunne være skam, lavt selvværd, stress, at være forældre. Det kunne også være en boganmeldelse, et vidnesbyrd osv. Alle i gruppen kan melde ind med relevante temaer .
 • Efterfølgende drøftelse i mindre grupper – hvordan håndterer vi temaet i vore liv?
 • Afsluttende andagt

Kontakt

Vibeke Dein

På mail eller tel.: 3031 3028

Mette Baldwin

På mail eller tel.: 2345 1323