Ledende præst til Silkeborg Oasekirke

Vi søger en ledende præst som brænder for at lede og udvikle kirken. Du skal være visionær og får energi af at samarbejde med både ansatte og frivillige. Du er en dygtig forkynder og motiveres af at formidle så det skaber liv og forandring.

 Din profil:

 • Du er en inspirerende forkynder med åndelig og teologisk dybde.
 • Du har erfaring med ledelse, tydelig identitet som leder og kan lede gennem andre.
 • Du brænder for at motivere og udvikle de evner og gaver, der er tilstede i en mangfoldig kirke.
 • Du har lyst til at sætte retning for kirken og tænke visionært.
 • Du kender til Helligåndens kraft og bærer det karismatiske ind i kirkens liv.
 • Du har hjerte for at kalde mennesker til personlig tro og efterfølgelse af Jesus.
 • Du har relevant uddannelse til at kunne bestride jobbet.

Dine opgaver:

 • Du skal virke som præst med forkyndelse, sjælesorg og kirkelige handlinger.
 • Du har det overordnede ansvar for kirkens ledelse.
 • Du får ansvaret for den pastorale ledelse af kirken og samarbejder tæt i dagligt ledelsesteam med sekretariatslederen.
 • Du fastlægger visioner, strategier og indsatsområder i samarbejde med stab og menighedsråd.
 • Du får ansvaret for at lede og udvikle gudstjenestemiljøet.
 • Du skal lede kirken videre i dens missionale og diakonale kald.

Ansøgning og ansættelse 

Stillingen er til tiltrædelse den 1. nov. 2019 eller snarest muligt. Information om stillingen og kirken hos formand Irene Jørgensen tlf. 2424 6460. Ansøgningsfrist den 26. august på mail til Irene Jørgensen. I ansættelsesprocessen vil der blive foretaget personlighedstest, og der bliver gjort brug af konsulenthjælp.

Silkeborg Oasekirke er en karismatisk evangelisk-luthersk kirke, som er tværgenerationel med ca. 400 medlemmer. Egen kirkebygning med mange faciliteter. Kirken har mange aktiviteter og et stort diakonalt arbejde i lokalområdet. Der er en stab bestående af 9 personer.  

Ansøgning

Ansøgningsfrist er den 26. august 2019 og ansøgningen skal sendes til kirkens formand Irene Jørgensen, irene.jorgensen@oasekirken.dk.

Yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til formand Irene Jørgensen, tlf. 2424 6460.

____________________