Ruben Dalsgaard og Arvid Asmussen

Det er med stor glæde, at menighedsrådet i Silkeborg Oasekirke kan informere om ansættelse af to nye præster i vores kirke! Et enigt menighedsråd har besluttet at tilbyde ansættelse til Arvid Asmussen som lovsangspræst og Ruben Dalsgaard som ledende præst (på 25% ansættelse).

Processen frem til nu:
Da Silkeborg Oasekirke hen over sommeren havde et stillingsopslag ude vedrørende ledende præst, så afspejlede stillingsopslaget vores oprindelige ide om at ansætte én fuldtids- ledende præst med ansvar for det pastorale område. I processen fik vi flere opmuntrende og udfordrende profetiske ord, som blandt andet handlede om, at vi skulle ”kigge et andet sted hen” og ”løsningen kommer os i møde”. Og løsningen kom os i møde i form af en samlet ansøgning fra to personer. Der var nogle spændende perspektiver i det, og der er brugt en del tid på at afdække profil og kompetencer, i forhold til de opgaver vi skal have løst. Vi er nu overbevist om, at vi kan lave et stærkt team på staben ved at lave en anden ansættelseskombination i tæt samspil med de kompetencer, der er på staben i forvejen.

Arvid Asmussen:
Arvid Asmussen er 37 år gammel og bor sammen med sin kone Elise og deres tre børn i Aarhus. Arvid har siden 2008 været ansat i Aarhus Valgmenighed, hvor han har ledet lovsangsområdet og Kantoriet, skrevet sange og haft ansvar for forskellige områder relateret til karismatisk kultur mv. Arvid er uddannet cand. mag. i musikvidenskab og religion fra Aarhus Universitet.

Arvid ansættes som lovsangspræst på fuld tid i Silkeborg Oasekirke, men 25 % af stillingen kommer til at ligge i indtægtsgivende nationale aktiviteter. Han kommer til at have ansvar for gudstjenesteteams, prædike, lovsangsledelse og skabe sammenhæng i gudstjenesten. Derudover skal Arvid på forskellige vis arbejde med kirkens karismatiske kultur. Arvid har ikke tidligere været ansat som præst, men oplever et kald til at træde ud i flere pastorale opgaver. I menighedsrådets dialog med Arvid, og i de referencer vi har fået på Arvid, kan vi se, at dette skridt som præst ligger rigtig godt i forlængelse af Arvids nuværende tjeneste. Vi ser at Arvid formidler hjertesprog og er meget tilgængelig.

Arvid starter i Silkeborg Oasekirke mandag d. 18. november 2019. Der vil senere komme information om indsættelsesgudstjeneste.

Ruben Dalsgaard:
Ruben Dalsgaard var i perioden januar 2006 – oktober måned 2017 ansat som ledende præst i Silkeborg Oasekirke. Ruben har siden været ansat som generalsekretær i DanskOase. Det skal han blive ved med! Ruben ansættes som ledende præst i Silkeborg Oasekirke i en 25% stilling, og hans stilling i Dansk Oase reduceres tilsvarende til en 75% stilling. Rubens ansvarsområder bliver at arbejde med det som er Rubens helt særlige kompetencer og ressourcer, nemlig kirkens vision i samarbejde med menighedsrådet, samt ledelse af præster og varetage det overordnede pastorale ansvar. Derudover vil han også prædike. Ruben skal ikke varetage daglige drifts- eller personaleledelsesopgaver. Sammen med DanskOase har vi arbejdet os frem til en løsning, som vi tror giver synergi til både den lokale og nationale tjeneste.

Ruben starter i Silkeborg Oasekirke, når der er ansat en ny sekretariatschef i DanskOase.

Sammenhængen på stab:
Vi har en meget velfungerende stab. Og det er en forudsætning for denne løsning. Hanne Dalsgaard fortsætter med at være daglig leder i staben, hvor hun vil varetage beslutninger omkring de daglige driftsopgaver og den daglige personaleledelse på stab, og i det hele taget samle trådende på tværs. Frans Vestergaard Jensen fortsætter med sin tjeneste som præst for diakoni og fællesskaber, hvor vi ser hans hyrdetjeneste folde sig ud. Frans varetager sjælesorg og kirkelige handlinger, og vores øvrige stab fortsætter deres gode arbejde, som vi kender i dag.

Vi ser at Ruben og Arvid kommer med vigtige kompetencer, der kommer til at styrke kirkens visioner, kirkens karismatiske kultur og vores gudstjenester.

Familierelationer:
Med denne nye konstellation kommer Ruben og Hanne til at varetage den daglige ledelse af kirken sammen. Det ser vi flere gode perspektiver i. Vi kender både Hanne og Ruben godt og ved, at der er stor synergi i deres samarbejde, og at de spiller hinanden gode. Hanne og Ruben har tidligere været ansat sammen på vores stab, hvilket var til stor velsignelse for menigheden. Menighedsrådet har tidligere sammen med staben formuleret retningslinjer for håndteringen af familierelationer på stab, med henblik på at imødekomme eventuelle habilitetsproblemer eller andre udfordringer.

Synergi med Dansk Oase:
Dansk Oase arbejder med en ny vision og struktur, og ønsker fremadrettet at skabe større synergi mellem de lokale tjenester og de nationale tjenester. Med Rubens ansættelse i Silkeborg Oasekirke bliver der mulighed for at gøre sig erfaringer med dette. Arvid kommer også til at varetage nationale tjenester ud fra sin ansættelse i Silkeborg Oasekirke. Menighedsrådet er glade for dette samarbejde og ser gode perspektiver i, at kunne udforske nye muligheder i samspillet mellem det lokale og nationale. Silkeborg Oasekirke udformer sammen med DanskOase et forståelsespapir, som beskriver, hvordan kommandovejene mellem DanskOase og Silkeborg Oasekirke ser ud mv.
Se info fra DanskOase om det her.

Tak til Gud:
Gud er kommet os i møde, og vi er taknemmelige for den måde, som tingene lige så stille er faldet på plads på forunderlig vis. Menighedsrådet er ydmyge over for dette, og ser med taknemmelighed og glæde frem mod næste kapitel i Silkeborg Oasekirke.