Tjenestegrupper i Silkeborg Oasekirke

Kirke
& Bygninger

Bygningsteam
Leif Simonsen

Kommunikation
Hanne Dalsgaard

Økonomi
Johnny Klostergaard

Udsmykning
Berit Klostergaard

Lokaler /Pedelopgaver
Karsten Holm

Rengøring og blomster
Hanne Dalsgaard

Søndagens
gudstjenester

Forbeder
Merete Simonsen

Lydområdet
Arvid Asmussen

AV-området
Hanne Vingborg

Lovsang
Arvid Asmussen

Streaming
Finn Jørgensen

Kirketjener
Svend Erik og Hanne Kristensen

Gudstjeneste-værter
Hanne Dalsgaard

Prædiken – kreativ kommunikation
Sekretariatet

Børn
& Unge

Between
Lis Abildtrup

PitStop
Lis Abildtrup

Bamsebanden
Lis Abildtrup

Roderiet 
Lis Abildtrup

Ungdomsgruppen
Lis Abildtrup

Børne- og Ungdomsforeningen
Kenneth Debel

Diakoni
&Fællesskaber

Medvandrer
Gitte Eriksen

Fællesspisning
Katja Nordstrøm

Familiehjælpen
Gitte Eriksen 

Juleaften i kirken
Leif Simonsen

Julepakker
Katja Nordstrøm

Praktisk hjælp
Økonomisk rådgivning
Maddeling
TVRZ
i samarbejde med øvrige kirker i byen under KSA netværket

Klynger & mellemstore fællesskaber
Ruben Dalsgaard

Smågrupper
Frans Vestergaard Jensen

Omsorgstjeneste
Frans Vestergaard Jensen

Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan komme i et tjeneste-fællesskab i kirken, så skriv til info@oasepost.dk eller ring på telefon: 8681 6835