En kirke med hænder og fødder

I Silkeborg Oasekirker ønsker vi at være til velsignelse og hjælp for andre, både borgere i Silkeborg såvel som globale missionsprojekter.

Diakonalt arbejde

Silkeborg Oasekirke vil gerne være en social ansvarlig kirke. Vi ønsker at gøre en forskel i lokalsamfundet. Hør Ulla Kristensen, der er leder af kirkens diakonale arbejde, fortælle mere om dette i videoen til højre.

Har du brug for praktisk hjælp, økonomisk eller personlig rådgivning – eller har du bare lyst til at blive en del af et varmt fællesskab, så kontakt os gerne.

I Silkeborg Oasekirke er vi en stor gruppe frivillige, der gerne vil hjælpe medborgere i en vanskelig livssituation. I de seneste år har vi hjulpet mange enlige forsørgere, men din baggrund kan også være en helt anden.

Det er gratis at modtage hjælpen, og vi stiller ikke nogen krav til dig. Har du lyst og overskud, er du meget velkommen til også at give en hånd med.

Kirke med global bevidsthed

Guds kærlighed gælder alle, og vi ønsker at være med til at bringe den ud til mennesker i hele verden.
Vores udgangspunkt er Silkeborg, hvor vi i det daglige stræber efter at forkynde evangeliet med både ord og praktisk omsorg.

Den kristnes kald er at række Guds kærlighed til mennesker og lede dem til tro på Jesus – og til yde praktisk omsorg. Det gælder både mennesker i nærmiljøet og mennesker i andre lande.  Bibelen taler om at “I har fået det for intet, så giv det for intet.”

Vi engagerer os i missionsprojekter ude i verden, der har samme dobbelte fokus med at forkynde evangeliet og bringe praktisk hjælp. Her kommer vi i kontakt med mennesker, der kan inspirere os som kirke, ligesom vi kan være til støtte og inspiration for dem. Konkret er vi med i fire projekter: