Daglig ledelsesteam

Billeder: Max Hernandez

Ledende Præst:

Ruben Dalsgaard

Tlf. 2285 2259
Skriv til  Ruben

Daglig leder:

Hanne Dalsgaard

Tlf: 2228 0030
Skriv til Hanne

Hanne Dalsgaard har en baggrund som sanger, underviser og konsulent i kommunikation og ledelse.
Hanne er gift med Ruben Dalsgaard og sammen har de tre døtre. 

Hun er drevet af en lyst til at se mennesker blive mødt af Guds kærlighed.

Præster

Frimenighedspræst:

Frans Vestergaard Jensen

Tlf. 2225 4427
Skriv til Frans

Frans er uddannet teolog fra Menighedsfakultetet og Aarhus Universitet. Han er ansat i Silkeborg Oasekirke fra marts 2018. Frans har et særligt fokus på kirkens arbejde med diakoni og fællesskaber, og prædiker ca. to gange om måneden til ved menighedens gudstjenester. Frans brænder for, at kirken må være åben for alle slags mennesker, sådan at flest muligt kan få et møde med Jesus. I sin fritid kan Frans lide at være sammen med familie og venner, at dyrke sin interesse for fotografi, at løbetræne og at læse alt muligt forskelligt. 

Frans er gift med Judith. Sammen har de to børn på 0 og 3 år.

Lovsangspræst:

Arvid Asmussen

Tlf.: 2818 4228
Skriv til Arvid

Arvid er lovsangsleder, musiker og sangskriver. I Silkeborg Oasekirke arbejder han særligt med lovsangsområdet, kristen spiritualitet og med gudstjenesterne. Derudover arbejder Arvid med at lede og inspirere lovsang over hele landet, bl.a. gennem sangskrivning, udgivelser, koncerter og kurser. Du kan se mere om Arvids lovsang her

Arvid er cand.mag. i musikvidenskab og religion. Han er gift med Elise og sammen har de børnene Silje, Levi, Alfred (hos Jesus) og Karla Viktoria.

Hjælpepræst:

Niels Peder Nielsen

Tlf.: 2176 9397
Skriv til Niels Peder

Niels Peder er uddannet teolog og har i 28 år arbejdet som sognepræst i Hjarup og Vamdrup. Han er gift med Irene og sammen har de fire børn.
Niels Peder har gennem mange år været med til at præge den del af dansk kirkeliv, som Silkeborg Oasekirke er opstået af. I 25 år sad han i bestyrelsen for organisationen Youth For Christ, og i 1989 var han med til at stifte Dansk Oase, som han i perioder har været formand for. Niels Peder er på frivillig stab og leder ReFokus-miljøet.

Kirkeplanter og frimenigheds-
præst:

Henrik Kildahl

Tlf: 2068 8160
Skriv til Henrik

Henrik er ansat til at lede vores menighedsplantning Viborg Oasekirke. Derudover er han præst for Ungdomsgruppen her i Silkeborg. Henrik prædiker ved en stor del af gudstjenesterne i Viborg, men også af og til i Silkeborg.
Henrik har en BA i teologi fra Menighedsfakultetet og Aarhus Universitet. Han er gift med Karen, og sammen har de to drenge. Den lille familie bor i Viborg.

Henrik er også aktiv i BUO og på Oasehøjskolen.

Diakoni og socialt arbejde

Diakonal leder:

Katja Nordstrøm

Tlf: 2166 5124
Skriv til Katja

Katja har tidligere været udsendt af Silkeborg Oasekirke og Viva Danmark til Børnehjemmet Emmanuel i Honduras, hvor hun, sammen med sin mand Max, var en del af lederteamet i 12 år. Før det, koordinerede hun det honduranske søsternetværk til Viva Danmark (Red Viva Honduras) i 8 år.

Katja er gift med honduranske fotograf Max Hernandez. De bor i Pårup, hvor de også fungerer som bestyrerpar i Påruplejren. De har 3 børn – Gabriel på 17, Simon på 15 og Esther på 10.

Diakonal teamleder:

Gitte Eriksen

Tlf: 6139 6100
Skriv til Gitte

Gitte Eriksen er ansat 10 timer/uge til primært at være teamleder for medvandrerordningen under Kirkernes Sociale Arbejde i Silkeborg. Hun er uddannet lærer, og har tidligere været ansat på en friskole. Gitte har i mange år været engageret i Silkeborg Oasekirke, og ser medvandrerordningen, som en fantastisk mulighed for på en helt konkret måde at vise mennesker Guds kærlighed.
Hun er gift med Allan og har to børn.

Sekretariat

Regnskabsfører

Jesper Winberg

Tlf: 2488 3960
Skriv til Jesper

Sekretær:

Kit Hvergel

Tlf: 8681 6835
Skriv til Kit

Kit Hvergel er kirkens sekretær. Hun arbejder med de administrative opgaver og brænder for, at intern og ekstern information er opdateret hele tiden. Hun er uddannet kontorassistent i Kristelig Fagbevægelse og har derefter arbejdet som vikar i forskellige virksomheder. Hun er også sekretær på Menighedsfakultetet. Hun er meget glad for sang og musik og bruger meget af sin fritid på det bl.a. i kirken. Hun er gift med Carsten, og sammen har de Marcus og Sofia.

Leder af pedelopgaver og centerteams

Karsten Holm

Tlf: 6169 2803
Skriv til Karsten