Kirkens præster

Frimenighedspræst:

Frans Vestergaard Jensen

Tlf. 2225 4427
Skriv til Frans

Frans er uddannet teolog fra Menighedsfakultetet og Aarhus Universitet. Han er ansat i Silkeborg Oasekirke fra marts 2018. Frans har et særligt fokus på kirkens arbejde med diakoni og fællesskaber, og prædiker ca. en gang om måneden til ved menighedens gudstjenester. Frans brænder for, at kirken må være åben for alle slags mennesker, sådan at flest muligt kan få et møde med Jesus. I sin fritid kan Frans lide at være sammen med familie og venner, at dyrke sin interesse for fotografi, at løbetræne og at læse alt muligt forskelligt. 

Frans er gift med Judith. Sammen har de to børn på 0 og 3 år.

Hjælpepræst:

Niels Peder Nielsen

Tlf.: 2176 9397
Skriv til Niels Peder

Niels Peder er uddannet teolog og har i 28 år arbejdet som sognepræst i Hjarup og Vamdrup. Han er gift med Irene og sammen har de fire børn.
Niels Peder har gennem mange år været med til at præge den del af dansk kirkeliv, som Silkeborg Oasekirke er opstået af. I 25 år sad han i bestyrelsen for organisationen Youth For Christ, og i 1989 var han med til at stifte Dansk Oase, som han i perioder har været formand for. Niels Peder er på frivillig stab og leder ReFokus-miljøet.

Kirkeplanter og frimenigheds-
præst:

Henrik Kildahl

Tlf: 2068 8160
Skriv til Henrik

Henrik er ansat til at lede en menighedsplantning i Viborg, VIVA-klyngen. Derudover er han præst for Ungdomsgruppen her i Silkeborg. Henrik prædiker ved en stor del af gudstjenesterne i Viborg, men også af og til i Silkeborg.
Henrik har læst teologi på Menighedsfakultetet og Aarhus Universitet. Han er gift med Karen, og sammen har de to drenge på 4 og 0 år. Den lille familie bor i Viborg.

Henrik er også aktiv i BUO, hvor han sidder i bestyrelsen og på Oasehøjskolen, hvor han er timelærer i “Bibelfag” og “Sport”.

Konfirmandunderviser

Peter Ellerbek

Tlf: 2929 4841
Skriv til Peter

Peter studerer teologi på fjerde år og er gift med Ida.  Han er bosat i Aarhus og er en del af Aarhus Valgmenighed. Peter har været frivillig i Aarhus valgmenigheds teenagearbejde i tre år. Han er ansat til at undervise konfirmanderne og brænder for at støtte op om overgangen fra en barnetro til en mere selvstændig relation med Gud. I fritiden elsker Peter at være fysisk aktiv, og kan blandt andet lide at klatre og skate.

Diakoni og socialt arbejde

Diakonal leder:

Katja Nordstrøm

Tlf:
Skriv til Katja

Katja har tidligere været udsendt af Silkeborg Oasekirke og Viva Danmark til Børnehjemmet Emmanuel i Honduras, hvor hun, sammen med sin mand Max, var en del af lederteamet i 12 år. Før det, koordinerede hun det honduranske søsternetværk til Viva Danmark (Red Viva Honduras) i 8 år.

Katja er gift med honduranske fotograf Max Hernandez. De bor i Pårup, hvor de også fungerer som bestyrerpar i Påruplejren. De har 3 børn – Gabriel på 17, Simon på 15 og Esther på 10.

Diakonal teamleder:

Gitte Eriksen

Tlf: 6139 6100
Skriv til Gitte

Gitte Eriksen er ansat 10 timer/uge til primært at være teamleder for medvandrerordningen under Kirkernes Sociale Arbejde i Silkeborg. Hun er uddannet lærer, og har tidligere været ansat på en friskole. Gitte har i mange år været engageret i Silkeborg Oasekirke, og ser medvandrerordningen, som en fantastisk mulighed for på en helt konkret måde at vise mennesker Guds kærlighed.
Hun er gift med Allan og har to børn.

Børne- og diakonimedarbejder:

Merete Heldt

Tlf: 2460 8066
Skriv til Merete

Merete Heldt er leder af børneområdet på 15 t/uge. Merete har stor erfaring inden for kirkeligt børnearbejde og skal med sin erfaring og engagement inspirere de mange dygtige frivillige i kirkens børnearbejde.
Udover børnearbejdet er hun også ansat til at lede “Kvindecaféen”, som er et åbent dagstilbud til kvinder i Silkeborg, som kan være udfordret af ensomhed. Dette arbejde udføres i tæt samarbejde med Ulla Kristensen. Merete er desuden uddannet grafiker og arbejder som freelancegrafiker med mange forskellige opgaver.

Sekretariat og kommunikation

Konstitueret daglig leder:

Hanne Dalsgaard

Tlf: 2228 0030
Skriv til Hanne

Hanne leder teamet omkring kommunikation og sekretariat. Ydermere fungerer Hanne  som ansvarlig leder for musik-området i forbindelse med gudstjenester i kirken.  Hanne Dalsgaard er uddannet sanger fra Det Jyske Musikkonservatorium, hun er selvstændig med firmaet Captivator, hvor hun arbejder som konsulent i personlig kommunikation.
Hanne er gift med Ruben Dalsgaard og sammen har de tre døtre. 

Sekretær:

Kit Hvergel

Tlf: 8681 6835
Skriv til Kit

Kit Hvergel er kirkens sekretær. Hun arbejder med de administrative opgaver og brænder for, at intern og ekstern information er opdateret hele tiden. Hun er uddannet kontorassistent i Kristelig Fagbevægelse og har derefter arbejdet som vikar i forskellige virksomheder. Hun er også sekretær på Menighedsfakultetet. Hun er meget glad for sang og musik og bruger meget af sin fritid på det bl.a. i kirken. Hun er gift med Carsten, og sammen har de Marcus og Sofia.

Kasserer:

Morten Grarup

Tlf: 2343 4939
Skriv til Morten

Leder af pedelopgaver og centerteams

Karsten Holm

Tlf: 6169 2803
Skriv til Karsten