Fællesskaber i Silkeborg Oasekirke:

Vi kalder de lidt større fællesskab på 10-40 personer for klynger. Klyngerne er åbne fællesskaber og en glimrende mulighed for nye til at blive integreret i fællesskabet og komme til at føle sig hjemme i menigheden. I klyngerne blomstrer det uformelle samvær og alle er velkomne. Hver klynge har sin egen kultur og stil.

Klik på billederne og læs mere om de enkelte klynger:

Hjerteslag

primært bestående af familier med små børn, og voksne i 30’erne

KOMBI

Fællesskab omkring vedligeholdelses- og pedelopgaver i kirken.

FamilieFredag

familier i Silkeborg

Fællesskabsklyngen

Børn og Voksne – Unge og Gamle

ReFokus

For dig på 50+

Ungdomsgruppen

Unge i alderen 15 – 25 år