Menighedsrådet i Silkeborg Oasekirke

Menighedsrådet består af 6 valgte menighedsrepræsentanter og den ledende præst. Der afholdes en gang om året et møde uden den ledende præst. Den daglige leder deltager i menighedsrådsmøderne uden stemmeret.

På det konstituerende menighedsrådsmøde umiddelbart efter årsmødet vælges formand og næstformand. Alle rådsmedlemmer kan fremkomme med forslag til formand og næstformand. Beslutningen afgøres ved konsensus (enstemmighed). Herudover vælges
en kasserer, to stabsansvarlige og en kommunikationsansvarlig. Alle personer vælges for et år ad gangen.

Menighedsrådet kan indkalde områdeledere, regnskabsfører og særlige kompetencepersoner m.fl. til at holde indlæg og deltage i debatten på møder. Ingen af disse er stemmeberettigede. Menighedsrådet nedsætter udvalg efter behov.

Læs mere om hvordan menighedsrådet arbejder her

Fra venstre: Ruben Dalsgaard (ledende præst) – Brian Sandfeld (kasserer) – Anne Bach Kristensen (Børne- og Ungdomsforening) – Lise Bilberg (missionsudvalg) – Carsten Baun (stabsansvarlig) – Marianne Jørgensen (næstformand og KSA kontakt) – Ole Rabjerg (formand og stabsansvarlig)

Ole Rabjerg
Ole RabjergFormand og stabsansvarlig
Stilling: Psykolog

Min drøm med Silkeborg Oasekirke er, at vi må opdage mere af hvem Kongen Jesus er. Jeg drømmer om, at vi opdager mere af egen og andres værdi. At hvert menneske er unikt og værdifuldt. Jeg drømmer desuden om aktiviteter, der styrker parforholdet, og tiltag der styrker livet for enlige.

Marianne Jørgensen
Marianne JørgensenPost: Næstformand
Brian Sandfeld
Brian SandfeldKasserer
Stilling: Konsulent

Jeg drømmer om at Silkeborg Oasekirke må være et relevant kristent fællesskab,
der styrker troen hos den enkelt og gør en forskel for byen og området.
At kirken må have mange ressourcer til at hjælpe andre og vise Jesu kærlighed i praksis.

Anne Bach Kristensen
Anne Bach KristensenBørne- og ungdomsforeningen
Stilling: Jordemoder

Jeg drømmer om at Silkeborg Oasekirke må være et hjem for vores børn og unge. Et sted, hvor de føler en stor tilknytning, og hvor de oplever et trygt rum med plads til at opbygge en kærlig relation til Jesus.

Carsten Baun
Carsten BaunStabsansvarlig
Stilling: Forstander Blå Kors

Min drøm for Silkeborg Oasekirke er at vi må være en kirke, hvor der er plads til mangfoldigheden, og hvor den enkelte oplever at blive mødt af Guds levende ord og levende disciple af Jesus

Lise Bilberg Holm
Lise Bilberg HolmMissionsudvalg
Stilling: Folkeskolelærer

Jeg drømmer om, at Silkeborg Oasekirke må være en kirke, hvor børn og voksne i fællesskab arbejder på at lære Jesus bedre at kende.