refokus1100

Hvem er ReFokus for?

ReFokus er for mennesker i “den 3. alder” – og består af en gruppe mennesker, der kunne betegnes 50+, og som ønsker at samles på forskellig vis, for at udfolde formålet med ReFokus. (se nedenfor).

De fleste kommer i Silkeborg Oasekirke, men alle er velkomne! Se mere på den særlige hjemmeside for ReFokus.

Du er en ressource

… der er brug for os i menighederne! Den vi er – og det vi kan, må stille det til rådighed for andre.

Giv det videre...

… Vores dyrekøbte erfaringer og livsvisdom – Lad os bruge det for Gud og for vores næste

Opmuntre hinanden

Vi ønsker at opmuntre hinanden og opflamme de nådegaver Gud har givet os.

Hvad vil ReFokus?
Silkeborg Oasekirke og visionen om ReFokus har som sit kald og sin udfordring:

  • at opmuntre hinanden og opflamme de nådegaver, Gud allerede har givet.
  • inspirere og vise omsorg for hinanden og i det hele taget skabe rum og plads for et dynamisk fællesskab, hvor der er stor frihed til at være dem, Gud har skabt os til at være.
  • at kalde mennesker i den alder, hvor karriere og børn ikke længere sætter dagsordnen for livet, til nyt åndeligt og menneskeligt fokus.
  • at sætte fokus på orientering/ Guds kald ift. Guds rige.
  • at sætte fokus på åndeligt liv, vækst og personlig helbredelse.
  • at skabe bevidsthed om en forpligtethed på den lokale kirke.
  • at kalde til engagement i mission og skabe og udvikle missional identitet og livsstil.
  • at rejse fyrtårn og forbilleder i tro, hengivelse og modenhed for menigheden blandt den modne generation.
  • at (be)tjene og støtte ledere blandt de yngre generationer.

Aktiviteter i tilknytning til ReFokus
Udover den månedlige fælles ReFokussamling, mødes vi i smågrupper (2-7 pers.)  og i medvandring (2 pers.) i tilknytning til ReFokusarbejdet.

Lederteam

Niels Peder og Irene Nielsen
Grundtvigsvej 5

mail eller tel.: 2176 9397

Lene Holm
Tingvejen 80

mail eller tel.: 5194 6038

Henning Sørensen
Femøvej 5

mail eller tel.: 2155 3166

Selv i deres høje alder bærer de frugt, de er friske og grønne, Sl. 92,15