Fællesskaber i Silkeborg Oasekirke

I Silkeborg Oasekirke er nærværende og levende fællesskab en bærende værdi. Men nærværende og levende fællesskab kommer sjældent uden nogle rammer hvori det kan blomstre.

Derfor har vi valgt, at der udover det store fællesskab, som mødes ved gudstjenesten, også skal være mindre fællesskaber, som mødes på mere uformelle måder, og dermed skaber platform for interaktion, samvær og dialog. Disse mindre fællesskaber er en god mulighed for at opsøge nye venskaber og relationer, samt lære noget om livet som menneske og som kristen, ved at dele det med andre.

I Silkeborg Oasekirke er kirke ikke blot gudstjeneste søndag formiddag. Vi tror at vi, når vi er sammen og deler livet og troen med hinanden i relationer, ligeledes er kirke.

Forskellige typer fællesskaber i kirken

Er det lidt større åbne fællesskaber på 10-40 personer. De er en glimrende mulighed for nye til at blive integreret i kirken og komme til at føle sig hjemme i menigheden.

Hver klynge har sin egen kultur og stil. Få overblik over Klyngerne her klynger,

En smågruppe består af 5-10 personer, og her lægges vægt på samtale om vores hverdagsliv og kristenliv. Grupperne mødes typisk 1-2 gange om måneden i private hjem med henblik på at bede sammen, lovsynge, læse i Bibelen og i øvrigt være fælles om livet med Gud.
Ønsker du at blive en del af en smågruppe? Så skriv til Frans, som er præst for kirkens fællesskaber, på frans@oasekirken.dk.