Tjenestegrupper i Silkeborg Oasekirke

Kirke
& Bygninger

Bygningsteam
Leif Simonsen

Kommunikation
Hanne Dalsgaard

Økonomi
Johnny Klostergaard

Udsmykning
Betina Meldgaard
Berit Klostergaard

Ukrudtsbanden
Karsten Holm

Rengøring og blomster
Hanne Dalsgaard

Søndagens
gudstjenester

Forbeder
Merete Simonsen

Lydområdet
Arvid Asmussen

Projekter Piloter
Hanne Vingborg

Lovsang
Arvid Asmussen

Streaming
Finn Jørgensen

Kirketjener
Henning Sørensen

Gudstjeneste-værter
Frans Vestergaard Jensen

Prædiken – kreativ kommunikation
Sekretariatet

Børn
& Unge

Between
Merete Heldt

PitStop
Merete Heldt

Bamsebanden
Lise Bilberg

Roderiet 
Merete Heldt

Ungdomsgruppen
Henrik Kildahl

Børne- og Ungdomsforeningen
Tove Stagis

Diakoni
&Fællesskaber

Medvandrer
Gitte Eriksen

Praktisk hjælp
Signe og Jørn Lavdal

Maddeling
Frands Pedersen

Økonomisk rådgivning
Kaj Jørgensen

Familiehjælpen
Gitte Eriksen 

Juleaften i kirken
Leif Simonsen

Julepakker
Katja Nordstrøm

Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan komme i et tjeneste-fællesskab i kirken, så skriv til info@oasepost.dk eller ring på telefon: 8681 6835