Bøn i kirken

Bøn er en central del af menighedens liv. Vi beder for Silkeborg og omegnen. Vi beder for børn og unge. Vi beder for mennesker i nød etc.
Du har mulighed for at deltage i bønsfællesskaber med andre ligesom du også er velkommen til at modtage forbøn ind i din situation. Her er et overblik over de forskellige åbne bønsfællesskaber og forbønsmuligheder der er aktuelle i Silkeborg Oasekirke lige nu.

  • Morgenbøn med staben tirsdage kl. 8:30
  • Bøn for kirken og personlig forbøn mandage i lige uger kl. 16:00.
  • Fælleskirkelig bøn for byen mandage i ulige uger kl. 16:00 (mødes i Silkeborg Frikirke, Thrigesvej 16)
  • Bøn i Bevægelse den første tirsdag i måneden kl. 19:30
  • Behov for akut bøn. Klik her
  • Bøn for Israel
  • Mulighed for forbøn ved gudstjenester søndage kl. 10:30