Et kursus om livet i Gud

Med dette kursus sætter vi fokus på det helt grundlæggende i kristenlivet: Livet med Gud.

Hvordan ser det ud for os hver især – og sammen?
Hvad betyder det at vokse i relationen til Jesus og at følge efter ham anno 2022?
Hvilket aftryk ser i vores eget liv, og de spor vi sætter?

Disse spørgsmål vil vi arbejde med på et konkret og livsnært plan. Det handler altså om det, vi ofte taler om som ”discipelskab”.

Se online

Emner

På SPOR-kurset vil vi hver aften give et teologisk paradigme, som en overordnet refleksion, der giver sprog for livet med Gud. Derudover vil der også på hver aften være kortere input, som har fokus på praksis og vil være oplæg til samtalerne i de enkelte grupper.

Hvem er kurset for?

  • Alle voksne i Silkeborg Oasekirke. Deltag som smågruppe, enkeltperson eller som par. Vi vil opfordre kirkens fællesskaber til at prioritere deltagelse i dette efterårskursus.

Hvad består kurset af?

  • Kurset består af 5 aftner, hvor der både er undervisning og gruppesamtale. 

Tilmeld dig selv eller din gruppe
Du kan vælge mellem 2 former for tilmelding:

  1.  som gruppe, hvor du tilmelder en gruppe du allerede er en del af – eller har samlet til lejligheden. 
  2.  som enkeltperson, hvor vi finder en gruppe, der passer dig.

Fællesskab i kirkebygningen + online mulighed

Vi opfordrer til at deltage i kurset med fysisk fremmøde i kirkens bygning. Det giver en ekstra dimension til kurset at være mange sammen, og opleve fællesskabet på tværs; men det vil også være en mulighed at følge aftnerne online. Som gruppe kan I derfor selv aftale, hvorvidt I vil samles i kirkebygningen, hjemme i stuen, på videomøde eller i en kombination. Men har I på nogen måde muligheden, så vil vi opfordre jer til at være med i kirkebygningen. 

Tilmelder du dig som enkeltperson, (hvor vi finder en gruppe til dig) bør du regne med, at din gruppe vil være med fysisk fremmøde i kirkens bygning.

Hvis du kun har mulighed for at deltage online – og ikke kender nogen, du kan danne gruppe med, så kontakt os på kontoret. Lad os finde en løsning sammen.  Skriv her

Hvem leder kurset?
Ruben og Hanne Dalsgaard, Frans V. Jensen, Arvid Asmussen, Katja Nordstrøm og Lis Abildtrup