openwell-partners-1100_400

Vær med til at støtte!
Silkeborg Oasekirke er sammen med andre kirker med til økonomisk at støtte Emily og Patrick i deres arbejde. Du kan også være med til at støtte ved at give et økonomisk bidrag.

Patrick og Emily med deres 4 drenge

Patrick og Emily har været udsendt som danske missionærer siden 1996. Patrick opvoksede i Silkeborg, gik på ThLangs Skole og tog som 17-årig til Bolivia for at arbejde med gadebørn. Der mødte han Emily som han blev gift med da hun stadig studerede på universitetet i Oxford. Oxford blev, med Patrick som grundlægger, hovedsæde for en missionsorganisationen Viva, der udruster kirker i meget fattige bydele – verden over – til at hjælpe udsatte børn.
Efter circa 20 års arbejde med Viva have Patrick en oplevelse af at ‘blive kaldet videre’. Patrick oplevede at Gud sagde til ham at ‘han var god til at få ting igang – og at Viva nu var igang’. Ergo var det tid at komme videre. Viva forsætter med fuld kraft og hjælper idag ca. 4500 kirker som rækker ud til ca. 1.2m børn i nød og en leder – Mark – er igang med at flytte Viva videre til store nye højder.

Hvad laver de?
I dag står Patrick i spidsen for Openwell.
Openwell hjælper sociale og missionale iværksættere over hele verden. De hjælper både med rådgivning og adgang til penge. Patrick har gennem sin erfaring med Viva ikke blot opnået en stor viden indenfor social entreprenørskab, han har også et unikt netværk blandt indflydelelsesrige personer verden over. Det er denne kapital han ønsker at videregive til nye iværksættere – Derfor Openwell!