Ukrainsk Café Silkeborg

I Ukrainsk Café i Silkeborg Oasekirke ønsker vi at skabe et sted, hvor fællesskab og omsorg kan gøre en forskel i menneskers liv.

Vi vil:

  • være med til at give håb, livsmod, selvtillid og tro på fremtiden.  
  • være til hjælp for den sårbare. 
  • at møde mennesker ligeværdigt hvor man oplever sig set og elsket. 
  • at skabe rammer og være et mødested for andre ukrainere. 
  • at hjælpe med at færdes og lære DK at kende 
  • at hjælpe i det omfang det er muligt, – med praktiske ydelser. 
  • at møde de møder evangeliet og lærer Jesus at kende. 
  • at introducere til flere fællesskaber i kirken og møde nye mennesker. 

5.Mos.10: 17-19 

”For Herren jeres Gud er gudernes Gud og herrernes Herre, den store, den vældige og den frygtindgydende Gud, som ikke er partisk og ikke lader sig bestikke, men som skaffer den faderløse og enken ret, og som elsker den fremmede og giver ham føde og klæder.  Derfor skal I elske den fremmede, I var jo selv fremmede i Egypten.”