Cellegrupper (intern side)

På denne side forsøger vi at samle forskellige relevante informationer vedr. kirkens mindre grupper. Nogle kalder dem “cellegrupper” andre “smågrupper” Her kan du f.eks. finde navnene på aktuelle gruppeledere og få ideer til indhold, som I kan benytte i grupperne.

Vi har også lavet et oplæg til evaluering i gruppen, som vi anbefaler jer at bruge mindst en gang om året. Se Statussamtale

Hvis du er interesseret i at blive en del af en smågruppe eller du som leder kunne bruge lidt konkret sparring, så hold dig ikke tilbage med at kontakte Ruben eller Hanne Dalsgaard.

Grupperne er en vigtig del af kirkens liv.

 • Lovsyng sammen 
 • Studér Bibelen sammen – tal om, hvad det betyder for jeres liv 
 • Lav bibelmeditation, Lectio Divina el.l.  
 • Invitér en oplægsholder fra menigheden til at berige jer omkring et bestemt emne 
 • Læs en god opbyggelig bog sammen 
 • Hav fokus på at betjen hinanden med Åndens gaver (”Dér, hvor to eller tre er forsamlet…”) 
 • Tag på en retræte sammen – eller arrangér en 24-timers stilleretræte, f.eks. i et sommerhus i en weekend. 

 

 • Spis sammen 
 • Hjælp hinanden med praktiske ting – flytning, havearbejde, male garagen etc. 
 • Fortæl jeres livshistorier for hinanden – afsæt én aften til to livshistorier. Gid tid til spørgsmål og forbøn for den, der fortæller livshistorie. 
 • Tag på udflugt eller picnic sammen på en lørdag 
 • Tag i biografen, udfordr hinanden i bowling – find på en sjov aktivitet, som giver uformelt samvær 
 • Bed for hinanden under alle forhold 
 • Tjen eller besøg andre dele af menighedens liv
 • Hvis din nabo har brug for praktisk hjælp, så indkald gruppen som backup 
 • Afhold en åben madklub én gang om måneden/semesteret – inviter jeres venner 
 • Gå på en bønnevandring sammen
 • Bed for hinandens ”Fredens personer” (personer, som vi er på en åndelig vandring med hen imod discipelskab) 
 • Besøg hinandens arbejdspladser – bed for stedet, kollegerne, kulturen på arbejdspladsen 
 • Når nogen i din gruppe inviterer én ikke-kristen med til gudstjeneste, så vær den første til at hilse på 
 • Deltag i praktisk hjælp, maddeling, Fællesspisning, Julehjælp eller anden form for diakoni i kirken. Spørg Hanne på kontoret…

Idéer til indhold

Hvad skal vi lave som Cellegruppe? Nedenfor har vi skitseret nogle få forslag til undervisningsforløb og ressourcer, som vi vil anbefale jer som cellegruppe at dykke ned i.
Hvis din gruppe har haft positive erfaringer med et bestemt materiale, så kontakt os gerne på kontoret, så vi kan være med til at få delt ressourcen med flere på siden her. Skriv til hanne@oasekirken.dk

Møder med Jesus

Korte videoer med Morten Hørning Jensen, der går gennem Markusevangeliet 

SommerOase

Seminareret “Danskere, som finder tro”  fra SommerOase Online ligger på Dansk Oases Youtube kanal. Du finder videoerne i playlisten her.

Bøn efter PRAY-modellen

Pause- Rejoice – Ask – Yield. Simpel guide til bønnetiden i gruppen. (På dansk)

Samtalestarter

Kaldet ind – sendt ud. Oplæg til samtale i grupperne

Bibelstudier på engelsk

Guides til bibellæsning

Lectio Divina

Fin vejledning til bibelmeditation fra Kolding Valgmenighed .

 • Alene
 • I forskellige størrelse grupper
 • Med børn

Basis-oplæg til samtale

Korte videooplæg til samtale v/Ruben Dalsgaard