Vi oplever, at Gud har givet os en vision, som handler om, at Hans godhed i stadig større grad må blive synlig hos os. Vi længes efter at smage og se mere af alt det gode, som Gud har til os – og ikke bare til os, men til alle mennesker. For Hans godhed forvandler og frelser og bringer en helt ny virkelighed med sig.

Sikke en udfordring!

Efter en lang dag i ødemarken opdagede Jesu disciple, at skarerne var sultne, og de bad Jesus om at sende dem væk for at finde mad. Men Jesus ville det anderledes, så han udfordrede dem: ”Giv dem noget at spise”. Hvorfor mon Jesus gav dem en opgave, som han godt vidste, de ikke kunne løse? Fordi han gerne ville afsløre forskellen på Guds og menneskers godhed og ressourcer, men også fordi han ønskede, at de skulle være med i det, han gjorde. Han kunne gøre det uden dem, men han ønskede det ikke.

Vi udfordres også til at være med, bringe det vi har – og have tillid til Ham for resten.

Mad til 9000

Vidste du, at Jesus ikke bare lavede ét bespisningsunder, men hele to? Læs Matt. kap. 14 og 15. Først bespises 5000 mand, så senere 4000. Kunne vi ikke nøjes med at høre om det ene? Nej! For de skete på to forskellige steder, som hver især havde sin vigtige betydning. Det første under skete i Galilæa – iblandt Guds eget folk, og der var tolv kurve til overs – én til hver af Israels stammer. Det anden skete i hedningeland, blandt fremmede – og her var der syv kurve tilovers. Syv peger på hele skabningen, som blev skabt på syv dage. Guds godhed og omsorg rækker indad – ind til Guds folk, og den rækker udad – ud til dem, der er langt væk fra Hans rige. Ingen af de to kan undværes.

Vi inviteres til at tage del i Guds godhed begge steder.

Godhed er ikke bare det, der føles godt

Underne skete i forbindelse med, at Jesus underviste om Guds rige, og hans ord trøstede og begejstrede, men de overraskede og forargede også. Jesus kom med en ny standard.
Sådan må vores tale om godhed også begynde med Jesus, i Guds ord. Godhed er ikke blot det, der føles godt. Godhed defineres af Gud.

Vi kaldes til at lade vores billede af godhed være afhængig af Guds sandhed.

Ruben Dalsgaard, Ledende præst

Guds godhed mod os

”Hvad Kristus har gjort for os, vil for altid være en demonstration af Guds fantastiske nåde og godhed. ”(Ef. 2, 7)

  • Vi vil kende Guds Ord, så vi kan vide, hvad der er godt
  • Vi vil prioritere tid til bøn og være i Jesu nærvær – så vi bærer åndens frugt
  • Vi tror, at alle kan høre fra Gud, og blive ledt af ham

Guds godhed iblandt os

”I kraft af at Jesus er menighedens Herre, sammenføjes de forskellige dele af bygningen og opbygges til et helligt Guds tempel” (Ef. 2, 21)

  • Vi vil sammen give det bedste til vores børn og unge.
  • Vi vil tjene frimodigt med vores nådegaver.
  • Vi forpligter os på at vise hinanden godhed.
  • Vi er kirke sammen, og bidrager til vores økonomi, mission og fællesskab.

Guds godhed til vores by

For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. (Ef. 2, 10)

  • Guds godhed skal kunne ses og mærkes af andre gennem vores hverdagsliv.
  • Vi vil række Guds godhed videre på nye måder til vores by.

Visionsgudstjenesten: Mad til 9000